تبیان، دستیار زندگی
شیوه های حفظ قـرآن
شیوه های حفظ قـرآن
شیوه های حفظ قـرآن
در تمام شیوه های حفظ قرآن مهم ترین و پایه ای ترین اصل « تكرار » است. آنچه در شیوه های مختلف متفاوت است موضوع تكرار و شیوه آن و همچنین استفاده از وسایل كمك آموزشی می باشد...
مقدمات حفظ قرآن
مقدمات حفظ قرآن
مقدمات حفظ قرآن
از میان آنچه به عنوان مقدمه حفظ می توان برشمرد، تنها به ذكر چهار نكته بسنده می كنیم. امیدواریم با تقویت هر چه بیشتر این موارد بتوانیم پایه های حفظ قرآن را در وجود خودمان تقویت و تثبیت نماییم.
كلیات حفظ قـرآن
كلیات حفظ قـرآن
كلیات حفظ قـرآن
مروری بر تاریخ حفظ قرآن: در روزهای اولیه كه دعوت اسلام و علنی شدن تعالیم پیامبر اكرم(ص) صورت گرفت، وسایل نگارش قرآن فراگیر نبود؛ خط آن زمان (خط كوفی) بسیار ساده بود و نقطه و اعراب نداشت.
درس اول -انس، قرائت و حفظ قـرآن
درس اول -انس، قرائت و حفظ قـرآن
درس اول -انس، قرائت و حفظ قـرآن
یكی از مهم ترین مسائل در استفاده از قرآن كریم، توجه به قرائت آن است. قرآن كریم از آن رو «قرآن» نامیده شده كه «خواندنی» است . خواندنی بودن قرآن به این معناست كه در بهره بردن از قرآن، «قرائت» مهم ترین راه است . خدای متعال فرموده است: ...