• باز گشت به مدرسه 7
  • اکثر دانش‌آموزان با شروع مدرسه دچار استرس می‌شوند و این یک حالت طبیعی است. مخصوصاً اگر به مدرسه جدید رفته باشند زیرا یک معادله ساده است که محل جدید، احساسات جدید...
  • بازگشت به مدرسه 6
  • دانش‌آموزان عزیز تعطیلات تابستانی رو به پایان است. الآن روزهای آماده شدن برای بازگشایی مدرسه است...
x