تبیان، دستیار زندگی
توصیه هایی به دانش آموزان برای درس و عید و تعطیلات
توصیه هایی به دانش آموزان برای درس و عید و تعطیلات
توصیه هایی به دانش آموزان برای درس و عید و تعطیلات
بی شک دانش آموزان بعد از گذراندن 6 ماه درس خواندن و مدرسه رفتن، دوست دارند که در تعطیلات عید استراحت کامل داشته باشند و از درس خواندن دور باشند. ولی این حالت ممکن است که افت تحصیلی را برای آنها ایجاد کند. اما در تعطیلات عید نیاز به ایجاد یک برنامه مناسب است که در کنار تفریح و استراحت، حتما مطالعه دروس نیز قرار داشته باشد.
حقوق فردی، منافع اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان
حقوق فردی، منافع اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان
حقوق فردی، منافع اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان
با آغاز اجرای طرح جدید انتخاب رشته تحصیلی در ابتدای دوره دوم متوسطه و اعمال برخی تغییرات در ساز و کارهای هدایت تحصیلی، بحث های گسترده ای در سطح جامعه و در میان کارشناسان حوزه آموزش و پرورش درگرفته است. اینکه دانش آموزان صرفاً برمبنای علائق خویش در رشته تحصیلی دلخواه ثبت نام نمایند یا اینکه بر اساس شاخص های چندگانه از جمله نتایج آزمون رغبت شغلی، استعداد یابی و نمرات پیشرفت تحصیلی، محدودیت هایی در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان اعمال گردد، دو راهی مهم در این بحث هاست.
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
در اين مقاله کوشش شده است يافته هاي عمده اين مطالعات مورد بازنگري قرار گيرد. کشف اثرات متغيرها بر پيشرفت تحصيلي موضوع ساده اي نيست. نتايج پژوهش ها بر روي روابط و همبستگي ها بايد در عمل مورد آزمايش قرار گيرند. هر يک از نتايج بايد به دفعات متعدد به وقوع پيوندد تا به توان نسبت به صحت آنها اطمينان حاصل کرد.
چگونه دانش آموز برتر و موفقی باشیم؟
چگونه دانش آموز برتر و موفقی باشیم؟
چگونه دانش آموز برتر و موفقی باشیم؟
آن ها را همه می شناسند. بعضی وقت ها تلویزیون آن ها را نشان می دهد و گاهی از آن ها فیلم می سازند. بدتر از همه این که مدام نقل دهان مادر و پدرها هستند. دانش آموزان ممتاز را می گویم! جایزه می گیرند، تشویق می شوند و خلاصه حرص خیلی ها را در می آورند، به خصوص اگر خساست کنند و نگذارند سر جلسه امتحان سهمی از نمره بیست شان به ما برسد‍! به روی خودمان نمی آوریم ولی ما هم دوست داریم کمی مثل آن ها باشیم؛ اما چگونه؟!
 بازخوانی یا بازیابی؟ مسئله این است
بازخوانی یا بازیابی؟ مسئله این است
بازخوانی یا بازیابی؟ مسئله این است
تصور کنید مطلبی را امروز می‌ خوانید و به طور کامل می‌ فهمید. بدیهی است که اگر همین امروز از آن مطلب آزمون بدهید، نمره‌ خوبی خواهید گرفت؛ اما اگر قرار باشد یک ماه بعد از آن مطلب آزمون بدهید چه می‌ کنید؟ برای این‌که بتوانید آموخته‌ های خود را حفظ کنید چه برنامه‌ ریزی‌ ای می‌ کنید؟