• در مورد کره ماه بدانیم
 • کره ماه نزدیک ترین همسایه کیهانی زمین و تنها قمر آن است، اما ماه فقط یک نور بزرگ زیبا در آسمان نیست بلکه ویژگی های منحصر به فرد و اعجاب آوری دارد.
 • خواب، حافظه انسان را تقویت می کند!
 • مغز اطلاعات حسی از محیط را با تجارب ذهنی ما مرتبط می سازد که نتیجه آن ادراک، احساسات و حافظه ما میباشد. با این حال مغز ما لازم است که با جهان پر سر و صدای حسی ای که به آن قدم گذاشته ایم قطع ارتباط کند. مثلا با خواب. خواب به ما در سالم نگه داشتن مغزمان کمک میکند، حافظه ما را تقویت میکند، و در حل مشکلات نیز به ما کمک می کند.
 • نحوه ثبت خاطرات در مغز چگونه است؟
 • دانشمندان برای اولین بار موفق به کشف مکانیزمی شدند که امواج ریتمیک مغز را تنظیم می‌کند. این امواج نقشی کلیدی در تثبیت خاطرات در حافظه دارند.
 • افزایش احتمال زندگی انسان در ‌ماه
 • محققان همیشه درباره احتمال تشکیل یک کلونی انسانی روی‌ ماه رویا پردازی کرده‌ اند اما کشف سازمان فضایی ژاپن رنگ تازه‌ ای به این‌ مسئله داده است.
 • راز مثلث برمودا کشف شد!
 • به تازگی خبری مبنی بر این که کارشناسان سرانجام پرده از راز مثلث برمودا برداشتند، به سرعت در رسانه ها انتشار یافته است.
 • امواج دریاچه‌ ها، زمین را می‌ لرزانند
 • امواجی که در سطح دریاچه‌ های سر تا سر جهان در تلاطمند، می‌ توانند در سیاره زمین نیز صدای غرش و لرزه‌ های خفیفی ایجاد کنند، ردپایی که می‌ تواند با استفاده از لرزه‌ نگارها از وضعیت دریاچه‌ ها و سرزمی ن‌های دربرگیرنده آن ها به دانشمندان خبر دهد.
 • نقش مثبت اشتباه در یادگیری بهتر
 • محققان پس از مطالعه بر روی شرایط بهتر یادگیری در افراد دریافتند اشتباه کردن در طول فرآیند یادگیری نه تنها هیچ تاثیر منفی نداشته بلکه باعث بهبود عملکرد مغز در یادگیری می‌ شود.
 • به صورت ایستاده درس بخوانید!
 • تیمی از دانشمندان بخش سلامت عمومی مرکز علوم بهداشت تگزاس دریافتند، دانش‌ آموزانی که پشت میزهای ایستاده در کلاس درس حضور دارند، در مقایسه با دانش‌ آموزان نشسته توجه بیشتری به کلاس درس دارند.
 • چرخه سلولی
 • فاکتور رونویسی E2F بیان پروتئین های مورد نیاز جهت پیشرفت به فاز S را تحریک می کند...
 • کمپلکس های (CDK) بخش اول
 • فعالیت سایکلین- CDKها با اتصال سایکلین، فسفریلاسیون و اتصال پروتئین های مهار کننده می تواند کنترل شود...
 • کینتوکور
 • کینتوکور ساختاری پروتئینی است در محل سانترومر در هر کروماتید کروموزوم تشکیل می شود...
 • تداخل مسیرها در پیام رسانی
 • مسیر IP3/DAG می تواند هم با گیرنده های جفت شده با G پروتئین (به واسطه فسفولیپاز Cβ ) و هم با تیروزین کینازهای گیرنده و گیرنده های سایتوکاین (به واسطه فسفولیپاز C ) فعال شود...
 • پیام رسانی (TGF-)
 • RII بعد از اتصال به دیمر TGF-، با RI تشکیل کمپلکس می دهد و آن را فعال می کند...
 • پیام رسانی و سازگاری
 • در حضور مولکول نشانه نیز پاسخ رفته رفته کاهش می یابد. این فرآیند سازگاری نام دارد ...
 • پیام رسانی انسولین
 • گیرنده انسولین می تواند با فراخوانی PI3, IRS-1- کیناز و PDK1 سرانجام PKB را فعال کند....
 • پیام رسانی اپی نفرین (بخش دوم)
 • هورمون ماده ای است كه از سلول ترشحی خارج، و از طریق خون یا مایع بین سلولی به سلول هدف می رسد و فعالیت آنرا تغییر می دهد...
 • کاسپازها
 • پروتئین های IAP از فعال شدن خود به خودی آبشارهای کاسپازی جلوگیری می کنند ...
 • پیام رسانی G پروتئینی (بخش اول)
 • پروتئین های G از لحاظ عملکردی به گیرنده های هفت بار گذرنده از غشاء متصل می شوند، و به صورت کمپلکس های هترو تریمری شامل زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما وجود دارند...
 • هم گرایی و واگرایی
 • برخی گیرنده های وابسته به آنزیم فعالیت آنزیمی ندارد بلکه با تیروزین کینازهای سیتوپلاسمی به نام JAK در ارتباط هستند. در اینجا مسیرهای پیام رسانی (هم گرایی و واگرایی) را بررسی می کنیم...
 • پروتئین چیست؟ (بخش سوم)
 • بسیاری از پروتئین ها برای فعال شدن به انواع فسفریلاسیون ها و دفسفریلاسیون ها نیاز دارند...
 • پروتئین چیست؟ (بخش دوم)
 • پروتئین ها فسفریلاسیون آنها (یعنی افزودن گروه فسفریل) با آنزیم های پروتئین کیناز و دفسفریلاسیون آنها (یعنی برداشتن فسفریل) با آنزیم های پروتئین فسفاتاز می باشد...
 • همکاری (رونویسی DNA)
 • پدیده تعاونی را می توان با مدل ترمودینامیکی از تعادل های جفت شده مدل نمود....
 • اتصال چیست؟ (بخش سوم)
 • ساختار بیشتر پروتئین های بزرگ پیمانه ای می باشد. و از چندین دومین تشکیل شده است...
 • اتصال چیست؟ (بخش دوم)
 • برهمکنش پروتئین – پروتئین پیچیده می باشد و پدیده های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد...