• پروتئین چیست؟ (بخش سوم)
 • بسیاری از پروتئین ها برای فعال شدن به انواع فسفریلاسیون ها و دفسفریلاسیون ها نیاز دارند...
 • پروتئین چیست؟ (بخش دوم)
 • پروتئین ها فسفریلاسیون آنها (یعنی افزودن گروه فسفریل) با آنزیم های پروتئین کیناز و دفسفریلاسیون آنها (یعنی برداشتن فسفریل) با آنزیم های پروتئین فسفاتاز می باشد...
 • همکاری (رونویسی DNA)
 • پدیده تعاونی را می توان با مدل ترمودینامیکی از تعادل های جفت شده مدل نمود....
 • اتصال چیست؟ (بخش سوم)
 • ساختار بیشتر پروتئین های بزرگ پیمانه ای می باشد. و از چندین دومین تشکیل شده است...
 • اتصال چیست؟ (بخش دوم)
 • برهمکنش پروتئین – پروتئین پیچیده می باشد و پدیده های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد...
 • فرآیند ملکولی(بخش سوم)
 • UAS گالاکتوز از چهار جایگاه جداگانه مخصوص اتصال GAL4 تشکیل یافته است که به ترتیب از شماره I تا IV شماره گذاری شده است.
 • فرآیند ملکولی(بخش دوم)
 • برای درک بهتر فرآیندهای مولکولی دانستن مفاهیمی مانند اتصال، همکاری، پس خورد و میان گیری لازم می باشد...
 • فرآیند مولکولی (بخش اول)
 • تنظیم مولکولی می تواند همراه با تغییر در محتوای ژنتیکی سلول، کنترل بیان ژن و یا تنظیم مستقیم فعالیت مولکول های عمل کننده صورت گیرد...
 • اتصالات سلولی (بخش سوم)
 • اتصال کدهرین ها به یکدیگر وابسته به کلسیم است و هر کدهرین در بخش بیرون سلولی خود چندین جایگاه اتصال یون کلسیم دارد. قدرت اتصال کدهرین ها معمولا با تنظیم تمایل گروهی آنها توسط سلول کنترل می شود...
 • اینتگرین ها
 • سلول ها توسط اینتگرین ها می توانند با اجزای بستره بیرون سلولی اتصال برقرار کنند...
 • کلاژن چیست؟ (بخش دوم)
 • کلاژن های تشکیل دهنده تارچه، مرتبط با تارچه و تشکیل دهنده شبکه، سه نوع عمده این پروتئین ها می باشند...
 • رشته های حد واسط (بخش سوم)
 • پروتئین های رشته های حد واسط در شش رده عمده طبقه یندی می شود. این پروتئین ها با یکدیگر و با سایر ساختار های سلولی برهمکنش دارند...
 • رشته های حد واسط (بخش دوم)
 • شبکه اکتین در مقابل کشش بسیار مقاوم تر از دو رشته دیگر است، ولی در کشش بیش از 20 درصد قطعه قطعه می شود...
 • رشته های حد واسط (بخش اول)
 • اسکلت سلولی شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی می باشدکه سرتاسر سیتوپلاسم پراکنده شده اند. این رشته ها و لوله های درون سیتوپلاسم در سه شکل متفاوت دیده می شوند...
 • خروج لوکوسیت ها از رگ
 • سلول سفید ابتدا روی دیواره رگ می غلتد و سپس در یک مکان ثابت می شود تا از مویرگ خارج شود...
 • میوزین (بخش سوم)
 • با هیدرولیز ATP و رها شدن Pi، میوزین (ضربه توان) را اعمال می کند و رشته اکتین را حرکت می دهد...
 • تولید“نانو رنگ”ضد باکتری از بذر گل همیشه بهار
 • محققان پارک علم و فناوری فارس با استفاده از ذرات نانو موفق به ارائه پوشش هایی با سه خاصیت آنتی باکتریال، تصفیه کننده هوا و خود تمیزشوندگی شدند که به گفته آن ها نانوذرات استفاده شده در این پوشش با استفاده از بذر یک گیاه دارویی تولید شده است...
 • عدد طلایی
 • نسبت طلایی یا همان عدد 1.618 یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است...
 • میوزین (بخش اول)
 • هر زنجیره سنگین میوزین از دومین های سر، گردن و دم تشکیل شده است...
 • سفر انسان از سامانه خورشیدی ممکن است؟
 • سفر بشر به خارج از سامانه خورشیدی با استفاده از شیوه ها و فناوری های موجود به سوی نزدیک ترین ستاره به سامانه خورشیدی، پروکسیما قنطورس، هزار سال طول خواهد کشید...
 • هشدار نسبت به آلودگی لیوان های کاغذی یکبار مصرف
 • ماه محرم نزدیک است. با توجه به افزایش تقاضای ظروف یکبار مصرف در این ایام، توصیه رییس اتحادیه پلاستیک و نایلون به مردم استفاده از لیوان های یکبارمصرف پلاستیکی به جای کاغذی به دلیل بیماری زا بودن آنهاست...
 • باکتری ها می بینند؛ درست مثل ما
 • باکتری ها می توانند ببینند، در واقع تمامی فضای این تک سلولی ها یک چشم واحد است و مانند یک دوربین کوچک با قابلیت متمرکز ساختن نور عمل می کند...