تبیان، دستیار زندگی
چگونگی ارزشیابی نمرات دانش آموزان در طرح توصیفی
چگونگی ارزشیابی نمرات دانش آموزان در طرح توصیفی
چگونگی ارزشیابی نمرات دانش آموزان در طرح توصیفی
با اتمام کتاب‌ها و شروع فصل امتحانات معلم‌ها با تلاش بیشتر کتاب‌ها را مرور می‌کنند و نمرات ارزشیابی نوبت دوم را به دفتر مدرسه تحویل می‌دهند تا با گرفتن امتحان آخر سال و با توجه به نمرات ارزشیابی دانش آموزان در طول سال تحصیلی درباره نمرات آن‌ها تصمیم گرفته
روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (2)
روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (2)
روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (2)
در مقاله قبلی به شرح ارزشیابی از طریق مشاهده پرداختیم. در این مقاله به شرح روش های دیگر ارزشیابی یعنی ازشیابی از طریق انجام دادن کار، ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی، و ارزشیابی از طریق آزمون کتبی می پردازیم....
ضرورت ارزشیابی آموزشی
ضرورت ارزشیابی آموزشی
ضرورت ارزشیابی آموزشی
قدمت ارزشیابی و اندازه گیری آموزشی به آن زمانی برمی گردد که برای اولین بار فردی به آموزش فرد دیگری پرداخته است. در تعریفی که اغلب مربیان تربیتی از آموزش و پرورش می کنند، آن را به عنوان یک سلسله فعالیت های منظم می دانند....
ارزیابی آموزشی(2)
ارزیابی آموزشی(2)
ارزیابی آموزشی(2)
با تشخیص های مناسب و نوشتن موضوعات به منظور راهنمایی های آموزشی که با نیازهای همه ی یادگیرندگان مناسب است، معلم می تواند زمانی را که دانش آموز دچار وقفه می شود تعیین کند و حداقل درس هایی براساس نیازهای انفرادی دانش آموز ارائه نماید....
ارزیابی آموزشی(1)
ارزیابی آموزشی(1)
ارزیابی آموزشی(1)
یکی از مشکل ترین اقداماتی که یک معلم انجام می دهد ارزیابی است. شما به عنوان یک معلم مجبور هستید که موضوعاتی را در نظر بگیرید که قابل ارزیابی و سنجش باشند....
مقایسه اهمیت کار معلمان و اساتید دانشگاه
مقایسه اهمیت کار معلمان و اساتید دانشگاه
مقایسه اهمیت کار معلمان و اساتید دانشگاه
اگر کار اساتید دانشگاهها را با کار معلمان مقایسه کنیم در خواهیم یافت که معلمان وضعیت سختری را از نظر کاری و روحی و روانی تحمل میکنند. و مسئولیت پر اهمیت تری را به عهده دارند.دلیل آن هم نوع امکانات و نوع مخاطبان این دو گروه است. ...
ارزشیابی توصیفی
ارزشیابی توصیفی
ارزشیابی توصیفی
طرح ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوریهای آموزشی است که دردهه۸۰ به همت سیاستگذاران نظام آموزشی و گروه زیادی از مدیران و معلمان مقطع دبستان ارایه شد. هدف اساسی ارزشیابی کیفی توصیفی ، بهبود كیفیت یادگیری و ارتقاء سطح بهداشت روانی محیط یاددهی_ یادگیری است . در..
خصوصیات یک معلم
خصوصیات یک معلم
خصوصیات یک معلم
معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل ها می زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد. ...
تقلب در امتحان
تقلب در امتحان
تقلب در امتحان
چگونگی امتحان گرفتن در شیوه ی یادگیری دانش آموزان و رغبت آنان به یادگیری تأثیر می گذارد. در حقیقت هم دانش آموزان دوست دارند بدانند چرا و تا چه حد یاد گرفته اند و هم معلمان مایلند و از کمّ و کیف پیشرفت دانش آموزان خود مطلع شوند. ...
روش هاي ارزشيابي
روش هاي ارزشيابي
روش هاي ارزشيابي
غالباً ارزشيابي عملکرد معلمان براي رسيدن به دو هدف: اندازه گيري قابليت، و پرورش رشد و توسعه ي حرفه اي معلم، انجام مي گيرد. اين مقاله بحث فشرده اي را درباره ي ويژگي هاي ارزشيابي اثر بخشي عملکرد معلم و وظايف مشترک آنان ارائه مي کند....