تبیان، دستیار زندگی
طبقه بندی تکالیف دانش آموزی
طبقه بندی تکالیف دانش آموزی
طبقه بندی تکالیف دانش آموزی
یکی از بخشهای مهم هر رهنمود ، طراحی و تهیه تکالیف مناسب است که به دانش آموز کمک کند تا خطاهایش کاهش یابد و موفقیتهایش در سفر یادگیری افزون شود. بر این اساس مفهوم تکلیف درسی گسترش می یابد ودیگر نمی توان آن را در پرسش تکراری و باز نویسی ...
قابی برای نوشتن
قابی برای نوشتن
قابی برای نوشتن
درباره ی كلاس انشا در مدرسه،حرفهای گفته شده و گفته نشده ی فراوانی هست كه همه ی آنها شنیدنی و تفكّربرانگیز است. جالبترین حرفی كه بر سر هر زبانی است این كه،چرا شیوه های تدریس در درس انشا از سكون و بی تحركی دهها ساله برخوردار است و چرا هیچ تغییری در روش ...
خلاقیت
خلاقیت
خلاقیت
كودك هنگام تولد میزانی از خلاقیت را با خود به همراه می‌آورد و در حدود سن 2 سالگی این خلاقیت نمود ظاهری پیدا می‌كند....
چگونه کودکان را به مطالعه تشویق کنیم؟
چگونه کودکان را به مطالعه تشویق کنیم؟
چگونه کودکان را به مطالعه تشویق کنیم؟
خوشبختانه امروز در کشور ما کتاب برای کودکان و نوجوانان به صورت یک نیاز شناخته شده در آمده است. والدین و معلمان باید توجه داشته باشند که تنها از راه مدرسه و کتاب های درسی نمی توان کودکا ن ونوجوانان را برای موفقیت در حل مشکلات گوناگون پیچیده زندگی آماده ساخ
اهمیت و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش
اهمیت و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش
اهمیت و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش
یکی ازنهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی است که در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند، زیرا محصول این نوع سازمان ها معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند . ...
ویژگی های معلم
ویژگی های معلم
ویژگی های معلم
جهت پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی در محیط های آموزشی از محرک هایی چون تحسین ، تقدیر ، تشویق و تحریض ، ترغیب ، پاداش و نظایر آنها استفاده نماید ....