تبیان، دستیار زندگی
دکتر علی سرزعیم
دکتر علی سرزعیم
دکتر علی سرزعیم
دکتر علی سرزعیم در یادداشتی در سایت جامعه‌ خبری‌ تحلیلی الف، کتاب «گفت‌ و گو با استاد محسن کاشانی‌ وحید» را معرّفی کرده است.
 انجمن پیروان قرآن
انجمن پیروان قرآن
انجمن پیروان قرآن
انجمن پیروان قرآن یکی از مراکز تأثیرگذار فرهنگی در ایران معاصر و منطقه‌ خراسان است. که افراد زیادی را در آن خطه تربیت کرده و تلاش زیادی در راستای فعالیّت‌ های فرهنگی و مذهبی داشته‌ است. این نهاد دیرپا از ثمرات تلاش‌ های مرحوم علی‌ اصغر‌ عابد زاده (https://t.me/Experiography/321) است.