• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • سۆال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته متالوژی
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و راهنمای تصحیح رشته متالوژی در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • بازی مربع ها(٣)
 • هر جدول را به ناحیه های مربع شکل طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه درست یک لوزی قرار بگیرد. ...
 • بازی مربع ها(٢)
 • هر جدول را به ناحیه های مربع شکل طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه درست یک لوزی قرار بگیرد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته مکانیک خودرو
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سوالات و راهنمای تصحیح رشته مکانیک خودرو در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • دیود در مدار الكتریكی
 • وقتی در حالت اول كلید وصل می شود قطب های باتری باعث می شوند الكترون ها و حفره ها از پیوندگاه دور شوند (در شكل بالا الكترون ها به سمت راست و حفره ها به سمت چپ حركت كنند) و این باعث می شود ناحیه تهی بزرگتر شود. ...
 • بازی مربع ها(١)
 • هر جدول را به ناحیه های مربع شکل طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه درست یک لوزی قرار بگیرد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته معدن
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات و راهنمای تصحیح رشته معدن در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • دیود چیست؟
 • تا اینجا متوجه شدیم نیمرسانای نوع n دارای الكترون اضافی و نیمرسانای نوع p دارای حفره (بار مثبت) اضافی است. اگر دو قطعه از این دو نیمرسانا به هم وصل شوند قطعه ای به نام دیود ساخته می شود ...
 • بازی جمع و ریاضی در سه مرحله
 • مانند مثال اعداد بعضی از مربع ها را با اضافه کردن یک رقم در سمت چپ یا راست رقم موجود در آن خانه، به یک عدد دورقمی تبدیل کنید طوری که مجموع اعداد هر سطر و هر ستون برابر 100 شود. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته الکتروتکنیک
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات نهایی و راهنمای تصحیح رشته الکتروتکنیک در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته الکترونیک و مخابرات
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات و راهنمای تصحیح رشته الکترونیک و مخابرات و مخابرات در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار م
 • نیمرسانای نوع p
 • در اینجا هم اگر با همان نسبت قبلی ناخالصی اضافه شود تعداد حفره ها ١٠٠٠ برابر می شود. بنابراین در حضور میدان الكتریكی این حفره ها هستند كه جا به جا می شوند. ...
 • بازی جمع و ریاضی(٣)
 • مانند مثال اعداد بعضی از مربع ها را با اضافه کردن یک رقم در سمت چپ یا راست رقم موجود در آن خانه، به یک عدد دورقمی تبدیل کنید طوری که مجموع اعداد هر سطر و هر ستون برابر 100 شود. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته الکترونیک
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و راهنمای تصحیح رشته الکترونیک در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی رشته چاپ
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سوالات امتحانی رشته های فنی به همراه راهنمای تصحیح آن ها به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سوالات و راهنمای تصحیح رشته چاپ در مقطع سوم متوسطه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نیمرسانای نوع n
 • امّا این امكان وجود دارد كه یك عنصر ٥ ظرفیتی بعنوان ناخالصی به آن اضافه كنیم. به عنوان مثال (همانطور كه در شكل زیر می بینید) جای بعضی از اتم های سیلیسیوم، اتم آرسنیك قرار داده شده است. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی دوم راهنمایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان در فصل امتحانات به نمونه سۆالات امتحانی سال دوم راهنمایی، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات این گروه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سؤالات امتحانی سوم راهنمایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریع تر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی سال سوم راهنمایی به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان سۆالات این گروه را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد....
 • بازی جمع و ریاضی(٢)
 • مانند مثال اعداد بعضی از مربع ها را با اضافه کردن یک رقم در سمت چپ یا راست رقم موجود در آن خانه، به یک عدد دورقمی تبدیل کنید طوری که مجموع اعداد هر سطر و هر ستون برابر 100 شود. ...
 • حركت الكترون و حفره در نیمرسانا
 • همانطور كه گفته شد در اجسام رسانا به علت فاصله كم بین نوار ظرفیت و نوار رسانش، با تحریك گرمایی، تعدادی الكترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش انتقال می یابند و این باعث می شود نیمرساناها خاصیت رسانندگی از خود نشان دهند. ...
 • بازی جمع و ریاضی(١)
 • مانند مثال اعداد بعضی از مربع ها را با اضافه کردن یک رقم در سمت چپ یا راست رقم موجود در آن خانه، به یک عدد دورقمی تبدیل کنید طوری که مجموع اعداد هر سطر و هر ستون برابر 100 شود . ...
 • بازی ماز یک چهارم در سه مرحله
 • از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید. همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند. ...
 • بازی ماز یک چهارم(٣)
 • از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید. همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند. ...
 • بازی ماز یک چهارم(٢)
 • از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید. همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند. ...
 • رازهای انرژی جامدات
 • وجود الكترون های آزاد بسیار زیاد در فلزات كه در قید هسته نیستند باعث شده كه معلوم نباشد كدام الكترون مربوط به كدام اتم است. ...
 • بازی ماز یک چهارم(١)
 • از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید. همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند. ...
 • نظریه نواری
 • همانطور كه در بخش فیزیك اتمی دیدید در اتم هیدروژن الكترون در مدارهای مشخص و با انرژی معین حول هسته در حال چرخش است. ...
 • بازی ماز 12121 در سه مرحله
 • از S شروع به حرکت کنید و با پرش های عمودی و افقی به F برسید. طول اولین پرش 1 و طول دومین پرش 2 و طول سومین پرش 1 و چهارمین 2 و به همین ترتیب باید باشد. ...
 • تأثیر دما بر رسانا، نارسانا و نیمرسانا
 • حال ببینیم گرما و تغییر دما روی رسانندگی رسانا و نیمرسانا چه تأثیری می گذارد. در واقع در هنگام تغییر دما یك تفاوت مهم و اساسی بین رسانا و نیمرسانا روی می دهد. ...
 • بازی ماز 12121(٣)
 • از S شروع به حرکت کنید و با پرش های عمودی و افقی به F برسید. طول اولین پرش 1 و طول دومین پرش 2 و طول سومین پرش 1 و چهارمین 2 و به همین ترتیب باید باشد. ...
 • حل مسائل فیزیک حالت جامد
 • در مبحث گذشته در خصوص فیزیک حالت جامد، توضیحاتی را شرح دادیم، در این درس می خواهیم شما را با حل تمارینی از این دست آشنا نماییم. با ما همراه باشید. ...
 • بازی ماز 12121(٢)
 • مسیر خود را نباید قطع کنید همچنین نباید در خانه هایی که علامت X دارند فرود بیایید ولی در تمام خانه هایی که دارای نقطه ی قرمز هستند باید فرود بیایید. ...
 • فیزیك حالت جامد
 • در این بخش می خواهیم رسانندگی الكتریكی (یا مقاومت الكتریكی) مواد جامد را بررسی كنیم. به عبارتی مواد رسانا، نارسانا و نیمرسانا و ساختار آنها را مورد مطالعه قرار دهیم ...
 • بازی ماز 12121(١)
 • از S شروع به حرکت کنید و با پرش های عمودی و افقی به F برسید. طول اولین پرش 1 و طول دومین پرش 2 و طول سومین پرش 1 و چهارمین 2 و به همین ترتیب باید باشد. ...
 • بازی ضرب های 2رقمی در سه مرحله
 • در هر دایره یک عدد طبیعی 1رقمی یا 2رقمی و در هر مربع یک عدد 1رقمی قرار دهید به شرطی که عدد 2 رقمی که توسط دو مربع کنارهم تشکیل شده است، برابر حاصل ضرب دایره های متصل به آن ها باشد. ...
 • بازی ضرب های 2رقمی(٣)
 • در هر دایره یک عدد طبیعی 1رقمی یا 2رقمی و در هر مربع یک عدد 1رقمی قرار دهید به شرطی که عدد 2 رقمی که توسط دو مربع کنارهم تشکیل شده است، برابر حاصل ضرب دایره های متصل به آن ها باشد. ...
 • حل مسئله های لیزر
 • در این مبحث به حل مسئله هایی درخصوص لیزر خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید ...
 • بازی ضرب های 2رقمی(٢)
 • در هر دایره یک عدد طبیعی 1رقمی یا 2رقمی و در هر مربع یک عدد 1رقمی قرار دهید به شرطی که عدد 2 رقمی که توسط دو مربع کنارهم تشکیل شده است، برابر حاصل ضرب دایره های متصل به آن ها باشد. ...
 • تولید پرتوی لیزر
 • همانطور كه در شكل زیر می بینید (مربوط به لیزر هلیوم نئون است) آینه ای با ٩٥% بازتابش در جلو و آینه ای با ١٠٠% بازتابش در عقب محفظه ای كه اتم های گاز آن در حال گسیل القایی هستند، قرار دارد. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه مقاطع ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و پاسخنامه این گروه های تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه ششم ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سؤالات امتحانی پایه ششم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سؤالات و پاسخنامه این گروه تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه پنجم ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سؤالات امتحانی پایه پنجم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سؤالات و پاسخنامه این گروه تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه چهارم ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سؤالات امتحانی پایه چهارم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سؤالات و پاسخنامه این گروه تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سؤالات امتحانی و پاسخنامه دوم ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی دوم ابتدایی، در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و پاسخنامه این گروه تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه سوم ابتدایی
 • به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سؤالات امتحانی پایه سوم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سؤالات و پاسخنامه این گروه تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد. ...
 • بازی ضرب های 2رقمی(١)
 • در هر دایره یک عدد طبیعی 1رقمی یا 2رقمی و در هر مربع یک عدد 1رقمی قرار دهید به شرطی که عدد 2رقمی که توسط دو مربع کنارهم تشکیل شده است برابر حاصل ضرب دایره های متصل به آن ها باشد. ...
 • لیزر
 • همانطور كه قبلاً (در بخش فیزیك اتمی) گفته شد الكترون های اطراف هسته دارای ترازهای انرژی هستند. ...
 • بازی و درک مطلب ریاضی در سه مرحله
 • در هر معما، هر حرف معادل یکی از ارقام 1 تا n است که n تعداد حروف در هر معما است. به کمک عبارت های ریاضی که در هر معما داده شده مقدار هر یک از حروف را پیدا کنید. ...
x