تبیان، دستیار زندگی
6 گناه نابخشودنی
6 گناه نابخشودنی
6 گناه نابخشودنی
سرنوشت داوطلبان کنکور وابسته به انتخاب رشته شده و هر اشتباهی می‌تواند آن‌ها را از اهداف آینده‌شان دور کند. راه‌های اشتباهی بوده که خیلی از داوطلبان قدیمی رفته‌اند و نتیجه‌اش را هم دیده‌اند. نارضایتی از رشته تحصیلی، سرخوردگی، پیدا نکردن شغل دلخواه بخشی از پیامدهای این اشتباهات است. علیرضا مطلبی مشاور کنکور، در گفتگو با تبیان به 6 گناه نابخشودنی در انتخاب رشته اشاره کرده تا داوطلبان امسال آن‌ها را تکرار نکنند.
نکات مهم پایانی تا کنکور
نکات مهم پایانی تا کنکور
نکات مهم پایانی تا کنکور
برخلاف تصور بسیاری از داوطلبان برای موفقیت در کنکور تنها آمادگی علمی راهگشا نیست بلکه باید با عملکردی هوشمندانه مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب را طی کرد.
اصول و قواعد اساسی موفقیت در کنکور و آزمون ها
اصول و قواعد اساسی موفقیت در کنکور و آزمون ها
اصول و قواعد اساسی موفقیت در کنکور و آزمون ها
انسان تا احساس جهل (خلا علم) نکند به سوی کسب دانش گام بر نمی‌ دارد. و برای استمرار این حرکت نیز باید «فقدان علم» همواره مدنظر باشد. بی‌شک از بین رفتن این احساس، انگیزه جوینده علم را زایل می‌کند و او را از حرکت باز می‌دارد.
استخوان بندی (اسکلت) بدن انسان
استخوان بندی (اسکلت) بدن انسان
استخوان بندی (اسکلت) بدن انسان
(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
گوارش غذا
گوارش غذا
گوارش غذا
(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
ده نکته برای عملکرد بهتر در آزمون کنکور
ده نکته برای عملکرد بهتر در آزمون کنکور
ده نکته برای عملکرد بهتر در آزمون کنکور
نکات زیر را برای عملکرد بهتر در آزمون کنکور بکار گیرید:
میعان (تبدیل بخار آب به آب)
میعان (تبدیل بخار آب به آب)
میعان (تبدیل بخار آب به آب)
(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
 نفوذ آب در خاک های گوناگون
نفوذ آب در خاک های گوناگون
نفوذ آب در خاک های گوناگون
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
 روش انتقال صدا تا گوش
روش انتقال صدا تا گوش
روش انتقال صدا تا گوش
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
 اهرم
اهرم
اهرم
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: سوم و پنجم دبستان
  قلب، تلمبه خون
قلب، تلمبه خون
قلب، تلمبه خون
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
 مدار متوالی و مدار موازی
مدار متوالی و مدار موازی
مدار متوالی و مدار موازی
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
 اهله ماه (شکل های مختلف ماه)
اهله ماه (شکل های مختلف ماه)
اهله ماه (شکل های مختلف ماه)
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
  مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت
مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت
مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
 انبساط گازها
انبساط گازها
انبساط گازها
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
با خلاصه نويسي، راه يادگيري را هموار کنيد
با خلاصه نويسي، راه يادگيري را هموار کنيد
با خلاصه نويسي، راه يادگيري را هموار کنيد
یکي از کارهاي بسيار مهمي که شما داوطلبان عزيز در طي دورة مطالعه و آمادگي براي کنکور بايد انجام دهيد اين است که از روش خلاصه‌برداري مطالب در زمان مطالعه بهره ببريد. همان‌طور که همه شما مي‌دانيد، خلاصه‌برداري، تاثير بسيار زيادي بر ميزان پيشرفت و يادگيري شما مي‌گذارد و راه يادگيري‌تان را هموار مي‌کند.
 حجم و جرم مواد(رابطه جرم و حجم)
حجم و جرم مواد(رابطه جرم و حجم)
حجم و جرم مواد(رابطه جرم و حجم)
( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: دوم دبستان
نحوه پاسخگويی داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 1397
نحوه پاسخگويی داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 1397
نحوه پاسخگويی داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 1397
وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 97 بيانگر اين نکته مهم است که اگر داوطلبي حتي به يکي از سؤال­هاي درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحيح بدهد.