تبیان، دستیار زندگی
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی یکی از بنیان های اساسی سیستم های آموزشی نوین و یکی از دستاوردهای مهم فناوری الکترونیک می باشد. محتوای آموزشی که با متن ها و تصاویر ساده بر روی لوح های فشرده آغاز گشت، امروز به مرحله مهمی از حیات و تکامل خود رسیده است....
 چگونه طرح درس بنویسیم؟
چگونه طرح درس بنویسیم؟
چگونه طرح درس بنویسیم؟
یکی از مواردی که قبل از نوشتن طرح درس باید مورد توجه قرار گیرد این است که متن درس و یا محتوای آموزشی که می بایست درآن روز تدریس شود مطالعه و نکات کلیدی ، اطلاعات طلایی ، مفاهیم جدید و مهارتهای نو را یادداشت کنید تا اهداف جزیی درس استخراج شود....
اهمیت مطالعات اجتماعی
اهمیت مطالعات اجتماعی
اهمیت مطالعات اجتماعی
تدريس علوم اجتماعي در مقاطع مختلف ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان بخش مهمّي از فعاليّت اساسي و هدفداري است كه تحت عنوان "جامعه پذيري كودكان و نوجوانان" مي توان آن را جمع بندي و خلاصه نمود.