نکته ها: چارت درک مطلب برای متون اطلاعات محور
نکته ها: چارت درک مطلب برای متون اطلاعات محور
نکته ها: چارت درک مطلب برای متون اطلاعات محور
برای اطمینان از درک مطلب متونی که ماهیت اطلاعاتی دارند، یک چارت تهیه کنید...
افزایش روحیه تحقیق و تفکر در آموزش و پرورش
افزایش روحیه تحقیق و تفکر در آموزش و پرورش
افزایش روحیه تحقیق و تفکر در آموزش و پرورش
پس در نظام آموزشی صحیح، دانش آموزان در هر دو بعد پرورش می یابند. یعنی مدرسه مکانی است که در آن زمینه های مورد نیاز برای فراگیری دانش و تحقیق کردن دانش آموزان فراهم است....
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی چیست ؟
محتوای آموزشی یکی از بنیان های اساسی سیستم های آموزشی نوین و یکی از دستاوردهای مهم فناوری الکترونیک می باشد. محتوای آموزشی که با متن ها و تصاویر ساده بر روی لوح های فشرده آغاز گشت، امروز به مرحله مهمی از حیات و تکامل خود رسیده است....
 چگونه طرح درس بنویسیم؟
چگونه طرح درس بنویسیم؟
چگونه طرح درس بنویسیم؟
یکی از مواردی که قبل از نوشتن طرح درس باید مورد توجه قرار گیرد این است که متن درس و یا محتوای آموزشی که می بایست درآن روز تدریس شود مطالعه و نکات کلیدی ، اطلاعات طلایی ، مفاهیم جدید و مهارتهای نو را یادداشت کنید تا اهداف جزیی درس استخراج شود....
تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی
تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی
تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی
تکلیف شب چگونه تعیین شود تا اثر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد؟
الگوی دریافت مفهوم
الگوی دریافت مفهوم
الگوی دریافت مفهوم
الگوی تدریس دریافت مفهوم چیست و مراحل اجرای آن کدامند؟
اهداف آموزش رياضي
اهداف آموزش رياضي
اهداف آموزش رياضي
نقش ریاضی در پرورش تفکر چیست و...
آموزش از طريق مقالات تحقيقي
آموزش از طريق مقالات تحقيقي
آموزش از طريق مقالات تحقيقي
چگونه با استفاده از مقالات تحقیقی به تدریس بپردازیم و...
دام هاي زمان، در تدريس رياضي
دام هاي زمان، در تدريس رياضي
دام هاي زمان، در تدريس رياضي
معلمان ریاضی چگونه از زمان بندی کلاس درس استفاده کنند و...
اهمیت مطالعات اجتماعی
اهمیت مطالعات اجتماعی
اهمیت مطالعات اجتماعی
تدريس علوم اجتماعي در مقاطع مختلف ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان بخش مهمّي از فعاليّت اساسي و هدفداري است كه تحت عنوان "جامعه پذيري كودكان و نوجوانان" مي توان آن را جمع بندي و خلاصه نمود.
برنامه ریزی دروس عملی
برنامه ریزی دروس عملی
برنامه ریزی دروس عملی
چگونه برای دروس عملی و آزمایشگاهی برنامه ریزی کنیم و...