تبیان، دستیار زندگی
اه 1383 موسیقی دانان مغز بزرگتری دارند  واشنگتن‎‎‎ ـ دانشمندان معتقدند موسیقی دانان مغـز بزرگتری‎ دارند . نشریه‎ نورو ساینس‎ با انتشــار ایــن‎ خبر اعلام‎ كرد: دانشمندان‎ دریـافتـه‎ انـد تعـداد سلولهای‎‎ خاكستری مغز موس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 13 اردیبهشت ماه 1383

موسیقی دانان مغز بزرگتری دارند

 واشنگتن‎‎‎ ـ دانشمندان معتقدند موسیقی دانان مغـز بزرگتری‎ دارند .

نشریه‎ نورو ساینس‎ با انتشــار ایــن‎ خبر اعلام‎ كرد: دانشمندان‎ دریـافتـه‎ انـد تعـداد سلولهای‎‎ خاكستری مغز موسیقی دانـان‎ حرفه‎ ای‎‎ بیشتر از موسیقی دانـان‎ مبـتـدی و افراد فاقد استعداد فراگیری‎ موسیقی‎ است‎. محققان‎ دانشگاه‎‎ جنا با مقایسه ساختار مغز 3 گروه‎‎ موفق‎ به كشف‎ ارتبـاط میـان‎‎ میـزان تعلیم‎ موسیقی‎ و میزان‎ ماده‎ خاكستـری‎ مغـز شدند. به‎‎ گفته این‎‎ دانشمندان، سلولهای‎ اضـافـی‎ نه‎‎ تنها در بخش‎ شنوایی‎‎ بلكه در قسمتهایی از مغز كه‎ مسئول‎ ایجاد حركـات‎ و شنـوایـی‎ است‎‎ نیز مشاهده‎‎ شده است، اما بیشتر بودن‎ سلولهای‎‎‎ خاكستری مغزبه‎ معنای باهوشتر بودن‎ موسیقی دانان‎ حرفه‎ای‎ نیست‎.