تبیان، دستیار زندگی
- برای هر کس سه راه وجود دارد : راه اول، از اندیشه می گذرد، این والاترین راه است. راه دوم، از تقلید می گذرد، این آسان ترین راه است. راه سوم، از تجربه می گذرد، این تلخ ترین راه است. موفق کسی است که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تلخ ترین راه

حرف های خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (9)

راه

1- برای هر کس سه راه وجود دارد :

راه اول، از اندیشه می گذرد، این والاترین راه است.

راه دوم، از تقلید می گذرد، این آسان ترین راه است.

راه سوم، از تجربه می گذرد، این تلخ ترین راه است.

2- موفق کسی است که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بسازد.

3- زندگی واسه ما آدما مثل دفتر 200 برگه. اولش خوش خط می نویسیم و دوست داریم به آخرش برسیم وسطاش خسته میشیم و بد خط می نویسیم و هی برگه حروم می کنیم اما آخرش که رسید جا کم می یاریم و حسرت می خوریم که چرا برگه هاشو حروم کردیم.

4- عده زیادی هستند که منتظر خوشبختی اند. اما غافل از اینکه قانون طبیعت برعکسه. این «خوشبختیه» که منتظر ماست.

5- آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم.