تبیان، دستیار زندگی
-دفترچه قسط هایم را ورق می زنم. تمامی ندارد! تا آخر عمرم بدهکار رحمتت هستم، 2- یه تریلی ارادت داریم خدمت شما، خالیش کن که تریلی بعدی تو راهه. 3- فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران، زلال که باشی، آسمان در توست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تا آخر عمر بدهکارتم !

حرف های خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (8)

گل

1-دفترچه قسط هایم را ورق می زنم.

تمامی ندارد!

تا آخر عمرم بدهکار رحمتت هستم،

2-  یه تریلی ارادت داریم خدمت شما، خالیش کن که تریلی بعدی تو راهه.

3-  فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران،

زلال که باشی،

آسمان در توست.