تبیان، دستیار زندگی
- زندگی ، برگ بودن در مسیر باد نیست، امتحان ریشه هاست. ریشه هم هرگز اسیر باد نیست، زندگی چون پیچکی است، انتهایش می رسد پیش خدا. 2-آسمان را ستاره زیبا می کند، باغچه را گل، بیابان را سبزی،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با آجر جمله بساز!

حرف های خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (6)

آجر

1- زندگی  ، برگ بودن در مسیر باد نیست، امتحان ریشه هاست.

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست،

زندگی چون پیچکی است،

انتهایش می رسد پیش خدا.

2-آسمان را ستاره زیبا می کند،

باغچه را گل،

بیابان را سبزی،

چشم را اشک

... و تو را عمل کردن دماغ  ، زیبا می کند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3-به یکی میگن با آجر جمله بساز، میگه مگه عقلم کمه ، با آجر خونه میسازم!

4-چهار چیز است که نمی توان آنها را بازگرداند:

سنگ، پس از رها کردن،

حرف، پس از گفتن،

موقعیت، پس از پایان یافتن

و زمان، پس از گذشتن.

5 - یه نفر میره بالای درخت چنار، می پرسن چیکار میکنی؟ میگه دارم توت می خورم! میگن آخه اون درخت چناره! میگه خوب  توت تو جیبمه!