تبیان، دستیار زندگی
- مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شویم، مردن آن است که از خاطر «دوست» با همه خاطره ها محو شویم. 2- از یه نفر می پرسن: «کدوم برنامه تلویزیون رو بیشتر دوست داری؟» میگه: «پیام بازرگانی» میگن: «چرا؟» میگه: «چون وسطش سریال پخش می کنن!» 3- حقیقت از همه چیز پا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام بازرگانی

5 حرف خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (4)

دختر
1- از یه نفر می پرسن: «کدوم برنامه تلویزیون رو بیشتر دوست داری؟» میگه: «پیام بازرگانی» میگن: «چرا؟» میگه: «چون وسطش سریال پخش می کنن!»

2- مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شویم، مردن آن است که از خاطر «دوست» با همه خاطره ها محو شویم.

3- حقیقت از همه چیز پایدارتره، اما همیشه پشت یک نقابه، نقابی که بودن یا نبودنش دست خود آدم هاست.

4- بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند.

5- تجربه همیشه به نفع انسان نیست ، چون هیچ حادثه ای دوبار به یک شکل رخ نمی دهد.