تبیان، دستیار زندگی
قرقره ها را در حال کار ببینید!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرقره ها و تسمه های محرک

قرقره ها و تسمه های محرک

قرقره ها برای تغییر جهت حرکت یا اتصال بخش های مختلف یک دستگاه به هم مورد استفاده قرار می گیرند.

قرقره ها:

در تصویر زیر سمت چپ، یک قرقره ساده نمایش داده شده است. وقتی طناب را به سمت پایین می کشیم وزنه به همان میزان به سمت بالا می رود.

درقرقره مرکب که در سمت راست قرقره ساده نمایش داده شده، طناب به دور دو قرقره پیچیده شده است. در این شکل از آنجا که وزنه به قرقره کندتر متصل است، وزنه نسبت به حالت قبل که مستقیماً به طناب وصل بود، با سرعت کمتری بالا می رود.

این کاهش سرعت با افزایش نیرو بر وزنه متناسب است.

مقدار افزایش نیرو به وزنه بستگی به این دارد که چند مرتبه طناب به دور قرقره ها پیچیده شده باشد. اگر طناب را چندین بار به دور قرقره بپیچانید، بلند کردن وزنه از روی زمین به آسانی امکانپذیر خواهد شد.

قرقره مرکب

قرقره ساده

تسمه های محرک:

تسمه های محرک در تسمه چرخ ها برای انتقال حرکت دورانی از یک مکان به مکان دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

در شکل زیر، تصویر سمت چپ، دو قرقره هم اندازه را مشاهده می کنید. حرکت با اصطکاک بین تسمه، و چرخ می تواند منتقل شود. در صورت نیاز می توان از تسمه دندانه دار یا زنجیر تسمه نیز استفاده کرد.

با چرخاندن تسمه جهت حرکت چرخ می تواند تغییر کند.

در شکل سمت راست، دو قرقره، هم اندازه نیستند به این منظور که ببینیم چگونه سرعت دوران می تواند تغییر کند.

                                             

مترجم: بدری سید جلالی