تبیان، دستیار زندگی
در مسابقات دو   در مسابقات دو ماراتن لندن كه از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است ، نكته جالبی به چشم آمد و آن حضور فاجاسینگ93 ساله هندی بود. وی با شركت در این مسابقه ماراتن نشان داد سن و سال در ورزش ملاك نیست و از همه م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیرمرد

93 ساله ی هندی در مسابقات دو

در مسابقات دو ماراتن لندن كه از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است ، نكته جالبی به چشم آمد و آن حضور فاجاسینگ93 ساله هندی بود.

وی با شركت در این مسابقه ماراتن نشان داد سن و سال در ورزش ملاك نیست و از همه مهمتر حضور وی بازتاب وسیع رسانه ای و مطبوعاتی را در برداشت .

سینگ هندی كه ظاهری جوانتر از93 سال دارد ابراز امیدواری كرد تا در سن98 سالگی ،  دوره بعد این مسابقات ، جزو دوندگان این ماراتن بزرگ باشد .