تبیان، دستیار زندگی
AHAM در تاریخ روزنامه نگاری امریكا، كاترین گراهام نقش و جایگاه مهمی را اشغال كرده است. این بانوی روزنامه نگار، همان كسی است كه با افشای مفاسد سیاسی ریچارد نیكسون، رئیس جمهور وقت امریكا، در نشریه واشینگتن پست موجبات استعفای و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كاترین گراهام

DATHARINE GRAHAM

در تاریخ روزنامه نگاری امریكا، كاترین گراهام نقش و جایگاه مهمی را اشغال كرده است. این بانوی روزنامه نگار، همان كسی است كه با افشای مفاسد سیاسی ریچارد نیكسون، رئیس جمهور وقت امریكا، در نشریه واشینگتن پست موجبات استعفای وی را از این مقام فراهم آورد. از كاترین گراهام به عنوان یكی از مؤثرترین و نافذیترین روزنامه نگاران امریكایی در قرن بیستم میلادی نام برده می شود.

كاترین سال 1917 در یك خانواده ثروتمند امریكایی به دنیا آمد. این خانواده مالكیت نشریه واشینگتن پست را در اختیار خود داشت. كاترین بعد از پایان تحصیلات متوسطه و عالی، با یك وكیل امریكایی به اسم فیلیپ گراهام ازدواج كرد. فیلیپ آدم پرشور اما نامتعادلی بود كه عشق فراوانی به روزنامه نگاری داشت.

كاترین پس از مرگ شوهرش در سال 1963، مستقیماً مدیریت نشریه واشنگتن پست را بر عهده گرفت و طی یك مدت كوتاه نشریه مذكور را به اوج رساند. همین نشریه اواسط دهه 70 اقدام به چاپ مقالات افشاگرانه علیه ریچارد نیكسون كرد. نیكسون نهایتاً مجبور به استعفا شد. شهرت كاترین گراهام از این مرحله به بعد چند برابر شد. او بعد به نشریه معروف نیویورك تایمز پیوست و این نشریه را نیز به اوج رسانید.

خانم كاترین گراهام چند سال پیش خاطرات خود را به چاپ رساند كه این كتاب خاطرات نیز موفق شد جایزه معروف پولیتزر را از آن نویسنده اش سازد. كاترین گراهام در سال 2001 درگذشت.