تبیان، دستیار زندگی
روشی برای درک بهتر روش حل معادلات تک مجهولی درجه اول
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توازن در کفه های ترازو

توضیح اولیه

در این مدلسازی می توان با کمک یک ترازو معادله های خطی ساده را حل کرد. به معادله داده شده توجه کنید و به اندازه عدد موجود در هر سمت، مکعب های واحد ( که با 1 نشان داده شده اند. ) روی کفه های ترازو و به اندازه ضریب x، جعبه x ( مکعب با علامت x )، که هر کدام نشان دهنده یک واحد x هستند، روی دو کفه ترازو بگذارید. هر کفه ترازو معادل یک سمت تساوی است. پس از تعادل ترازو و ساختن طرفین معادله، می توان بعضی از عملیات های جبری مانند جمع یا تفریق یک عدد از دو طرف معادله، را روی معادله پیاده کرد. دقت کنید که ترازو باید در حالت متعادل باقی بماند. هدف نهایی یافتن x است. یعنی باید در یک کفه ترازو، x و در کفه دیگر آن قدر مکعب واحد بگذارید که دو کفه ترازو، متعادل شوند.

گذاشتن مکعب واحد و x روی کفه ترازو

روی مکعب های واحد یا جعبه x کلیک کنید و آن را بکشید تا روی کفه ترازو قرار بگیرد. وقتی چیز جدیدی را روی کفه می گذارید، تعادل ترازو به هم می خورد تا زمانی که شی دیگری برابر آن روی کفه دیگر بگذارید. وقتی دو طرف معادله، را روی دو کفه ترازو تشکیل دادید، دوباره ترازو متعادل می شود. توجه کنید که تا زمانی که ترازو در حالت متعادل قرار نگیرد و طرفین معادله را روی دو کفه نساخته باشید، نمی توانید کلید ادامه ( continue ) را بزنید. ترتیب قرار گرفتن جعبه ها و واحدها روی هم، مهم نیست.

پاک کردن جعبه یا واحد

برای پاک کردن هر یک از جعبه های x یا اعداد، روی آن کلیک کنید و آن را بکشید و در سطل زباله رها کنید.

حل معادله

پس از نمایش صحیح معادله، می توانید روی کلید ادامه ( continue ) کلیک کنید. با این کار، کلید جمع ( Add )، تفریق ( Subtract )، ضرب ( Multiply ) و تقسیم ( Divide ) ظاهر می شود. تنها انجام یک عملیات یکسان در دو سوی معادله مجاز است.

عددی را که می خواهید به دو طرف معادله جمع یا از دو طرف آن کم شود را وارد کادر بکنید و سپس کلید Go را بزنید. برای مثال 2x از دو طرف معادله کم کنید. تنها در صورتی می توان دو طرف معادله را در یک عدد ضرب یا بر عددی تقسیم کرد که همه اعداد دو طرف معادله بر آن عدد بخش پذیر باشند. بنابراین اگر اعداد و ضرایب x در دو طرف معادله همه زوج باشند، می توانید آن را بر 2 تقسیم کنید.

با انجام هر عملیات ریاضی، شکل جدید معادله نشان داده می شود. در صورتی که در یک سمت معادله، فقط x و در سمت دیگر، یک عدد دارید یعنی معادله را حل کرده و به جواب رسیده اید.

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

مترجم: راضیه کریمی