تبیان، دستیار زندگی
چند معمای ریاضی برای تقویت مهارت حل مسأله
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف سکه تقلبی

توضیح اولیه

هدف از این مسأله، کشف سکه تقلبی است. پس از آشنا شدن با مسأله، سعی کنید سکه تقلبی (سبک تر) را با حداقل حرکت های ممکن بیابید.

با استفاده از این مدلسازی می توان:

  • وزن سکه ها را مقایسه نمود.
  • سکه تقلبی را یافت.
  • نوع مسأله طرح شده را تغییر داد.
  • مسأله جدیدی از برنامه گرفت.

مقایسه وزن سکه ها

  1. روی یکی از سکه ها کلیک کنید و آن را در کفه راست یا چپ ترازو بگذارید.
    تا زمانی که همه سکه های مورد نظر را روی دو کفه ترازو بگذارید، ترازو قفل شده است.
  2. فرایند را تکرار کنید و سکه های مورد نظرتان را روی دو کفه ترازو بگذارید.
  3. روی کلید Weight Coins ( توزین سکه ها ) کلیک کنید.

حالا قفل ترازو باز می شود و کفه سنگین تر پایین می آید.

پیدا کردن سکه تقلبی

پس از آن که فهمیدید کدام سکه تقلبی است، آن را روی طبقه Bad در سمت چپ ترازو بگذارید.

پیامی ظاهر می شود که نشان می دهد انتخابتان درست بوده یا نه.

انتخاب نوع دیگر مسأله

در مسأله های ابتدایی، 8 سکه وجود دارد. می توان تعداد سکه ها را به 9 یا 12 عدد افزایش داد. این کار را انجام دهید.

گزینه 9 یا 12 سکه یا Challenge ( چالش ) را انتخاب کنید.

با این کار، 9 یا 12 سکه وارد کادر می شود.

پس از حل این مسأله، می توان مسأله جدیدی درخواست کرد. برای انجام این کار روی کلید New Coin Set ( مجموعه سکه های جدید ) کلیک کنید. مسأله جدیدی طراحی می شود.

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

دانلود بازی (پس از دانلود 163 را اجرا کنید)

مترجم: راضیه کریمی