تبیان، دستیار زندگی
درک بهتر مفهوم چند تبدیل هندسی به کمک بازی با اشکال
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی با انبساط و انقباض اجسام

بازی با انبساط اجسام

توضیح اولیه

برای انجام این فعالیت:

با کلیک روی یکی از اشکال هندسی، شکل مورد نظر را به صفحه منتقل کنید.

لغزنده ی آبی رنگ پایین فضای کار را جا به جا کنید. چه رابطه ی بین اندازه ی دو شکل وجود دارد؟


چگونه شکل را تغییر می دهید؟

روی یکی از گوشه های شکلی که دور آن سیاه است، کلیک کنید و بچرخانید.

شکل حاصل را با جابه جایی لغزنده بررسی کنید.

آیا با چرخش شکل اول، شکل حاصل از انبساط هم می چرخد؟
برای یادگیری بهتر، می توانید شکل زیر را بسازید و با مجموعه ای از اشکال هندسی مفهوم تجانس را بررسی کنید.

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید