آنتی بیوتیک های طبیعی شامل مواد غذایی و گیاهان دارویی اند که ویژگی آنتی بیوتیکی یعنی ضد میکروبی دارند. دوعدد لیمو، دوعدد گریپ فروت ، روغن درخت چای و روغن مرزن جوش که بعدا تبدیل به آنتی بیوتیک های طبیعی می شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان دبستان آل طاها، آنتی بیوتیک

مصاحبه با دانش آموزان دبستان آل طاها، آنتی بیوتیک

تبیان: لطفا خودتان و پروژه تان را معرفی کنید.
من پارسا دهقان و هم گروهی ام آرمان فردی نژاد. سال دوم دبستان. پروژه ما هم درباره آنتی بیوتیک های طبیعی است. چون آنتی بیوتیک های شیمیایی بی ضرر نیستند برای همین ما به فکر بررسی  آنتی بیوتیک های طبیعی افتادیم. ما تعدادی آنتی بیوتیک طبیعی از عطاری خریداری کردیم سپس درمورد آنها اطلاعات لازم را کسب کردیم.


تبیان: آیا تعریفی از آنتی بیوتیک های طبیعی دارید؟
بله! آنتی بیوتیک های طبیعی شامل مواد غذایی و گیاهان دارویی اند که ویژگی آنتی بیوتیکی یعنی ضد میکروبی دارند.

 

تبیان: این موادی که روی میز دیده می شوند چه هستند؟
اینها همه آنتی بیوتیک هستند: دوعدد لیمو، دوعدد گریپ فروت ، روغن درخت چای و روغن مرزن جوش که بعدا تبدیل به آنتی بیوتیک های طبیعی می شوند.


تبیان: هدف شما از این کار چه بود؟
ما علاقه مند بودیم خطر عوارض آنتی بیوتیک های شیمیایی را کاهش بدهیم تا از اثرات جانبی خطرناک جلوگیری کنیم . مثلا آنتی بیوتیک های شیمیایی را برای عفونت به کار می برند اما گاهی باعث دل درد ، سردرد و غیره می شود. هدف ما کاهش این اثرات جانبی بود.

مصاحبه با دانش آموزان دبستان آل طاها، آنتی بیوتیک

تبیان: آیا به درس تان آسیبی وارد نشد؟
خیر با برنامه پیش رفتیم . فقط یک مشکلی پیش آمد و آن اینکه مثلا کسی اسم روغن مرزن جوش را نشنیده بود و نمی دانست چیست و از آن استفاده نکرد.


تبیان: برای همسن و سال های خود چه توصیه ای دارید؟
توصیه می کنیم از این آنتی بیوتیک ها استفاده کنند ولی برای کودکان زیر 1 سال توصیه نمی شود.

مصاحبه با دانش آموزان دبستان آل طاها، آنتی بیوتیک


خلاصه
موضوع پروژه=  آنتی بیوتیک های طبیعی.
دست اندرکاران= پارسا دهقان وآرمان فردی نژاد. سال دوم دبستان
آنتی بیوتیک های طبیعی شامل مواد غذایی و گیاهان دارویی اند که ویژگی آنتی بیوتیکی یعنی ضد میکروبی دارند. دو عدد لیمو، دوعدد گریپ فروت، روغن درخت چای و روغن مرزن جوش که بعدا تبدیل به آنتی بیوتیک های طبیعی می شوند.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: نسیم گنجی منش

تنظیم: نسرین صادقی