تبیان، دستیار زندگی
آشنایی با مفهوم تقارن منعطف
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقارن منعطف

توضیح اولیه

در این فعالیت با ایده تقارن منعطف آشنا می شوید.

  1. نخست، روی کلید مثلث کلیک کنید تا مثلث نقطه نقطه وارد کادر شود؛ سپس با دو یا سه بار کلیک بر روی کلید Expand ( گسترش )، آن را چند برابر کنید.
  2. حال روی کلید Clone کلیک کنید تا شکل دوقلوی این شکل ایجاد شود. سپس آن را قرمز کنید. با این کار، در کادر دو شکل تقسیم بندی شده - یکی سیاه و دیگری قرمز - خواهید داشت.
  3. یکی از تکه های شکل قرمز ( یک مثلث یا مثلثی که خود شامل چند مثلث است) را انتخاب کنید و سعی کنید تا همتای آن را در شکل سیاه بیابید.
  4. سپس یکی از تکه های شکل سیاه را جا به جا کنید و سعی کنید آن را دقیقا روی تکه همتای خود در شکل قرمز بگذارید.
    آیا به این نتیجه رسیدید که نمی توان تکه ها را روی تکه مشابه خود قرار داد، بدون این که دو مثلث اصلی را دقیقا روی هم گذاشت؟

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

مترجم: راضیه کریمی