تبیان، دستیار زندگی
ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنكر سوره مباركه عنكبوت آیه 45 انحرافات جنسی از دردناك ترین مشكلات بشر در آستانه قرن بیست و یكم است. بررسی های...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر نماز بر کاهش انحرافات جنسی

نماز

ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنكر   

سوره مباركه عنكبوت آیه 45

انحرافات جنسی از دردناك ترین مشكلات بشر در آستانه قرن بیست و یكم است. بررسی های كینزی در سال 1948 نشان داد كه از هر 100 مرد آمریكایی 4 مرد منحصراً همجنس خواه هستند، یعنی كوچكترین تمایلی به جنس مخالف ندارند!؟ این در حالیست كه تعداد زیادی از این 100 نفر، همجنس را بر غیر همجنس ترجیح می دهند یا تفاوتی بین همجنس و غیر همجنس برایشان مطرح نیست و یا با این كه به غیر همجنس متمایلند، به طور اتفاقی یا بیش از اتفاق همجنس بازی نیز می كنند. بدین ترتیب این آمار نشان می دهد، بیش از 3/1مردان آمریكایی بعد از سال های بلوغ خود همجنس بازی كرده اند و حداقل نصف این آمار در مورد زنان آمریكایی نیز صادق است.(1) 

تازه این آمار مربوط به زمانی است كه تفسیر غلط از نظریات فروید و انحراف از آن، گسترش چندانی پیدا نكرده بود. بدیهی است پس از گذشت چند دهه باید هم، همجنس بازها به جایی رسیده باشند كه در پارلمان آمریكا برای خود نماینده داشته باشند و كمیسیون تشكیل دهند.

جالب اینجاست كه برخی منابع علمی روانپزشكی، حتی این تمایل را در برخی كاملاً بهنجار و طبیعی با شخصیت پایدار و عاری از هر گونه نشان روانی و با انطباق خوب از نظر اجتماعی توصیف كرده اند! (2)

با این اوصاف اگر همجنس بازی و لواط انحراف جنسی نیست، می توان حدس زد كه انحرافات جنسی در قاموس غرب دیگر چه واویلایی است؟!

بچه بازی، نمایش اعضای جنسی، سادیسم و مازوخیسم جنسی، مبدل پوشی، خود ارضایی، نظر بازی، حیوان دوستی، مرده دوستی و نمونه های بسیار متعدد دیگری كه قداست قلم مانع از توصیف آنهاست، همگی نمونه هایی از مهار گسیختگی و سقوط فاجعه آمیز غرب در قهقرای فساد جنسی و فحشاء به شمار می آیند.

بدین ترتیب انحرافات جنسی صرف نظر از مشكلات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و .. كه ایجاد می كنند، تنها در بعد پزشكی و آن هم جدای از نتایجی كه در بروز بیماری های جسمی ماند بیماری های مقاربتی بر جای می گذارند، به خودی خود، از بزرگ ترین مشكلات پزشكی بشر امروز به حساب می آیند.

این در حالیست كه در جوامع اسلامی، قرن هاست كه نماز فعالانه و مقتدرانه بسان یك منجی قابل اطمینان، دامان مدد جویندگان از خویش را از هر گونه فحشاء و انحراف جنسی پاك و مصون داشته است.

آیین اسلام با ترغیب های متعدد به امر ازدواج و به خصوص با وضع قانون ازدواج موقت(كه با وجود آنكه از موارد اساسی اختلاف شیعه و سنی است، در كشور شیعه مذهب ما نیز بسان ممالك اهل سنت به فراموشی محض سپرده شده است) از هر جهت انسان را برای ارضای غریزه نیرومند جنسی، از طریق مشروع راهنمایی می كند. آیات متعدد سوره های نور، احزاب، بقره، نساء و .. بهترین گواه این موضوع است.

اما علاوه بر تحریك همه جانبه اسلام برای ازدواج و حتی سهل نمودن آن مثلاً با وضع قانون متعه یا ازدواج موقت(برای ریشه كن كردن موانع اقتصادی ازدواج) و علاوه بر مجازات های سختی كه برای منحرفین جنسی در نظر گرفته شده است، سایر قانون های اسلامی به گونه ای ارائه شده اند كه چنانچه حتی شخص به دلایلی از ازدواج باز ماند، هرگز به فساد و انحراف آلوده نشود و در رأس این قانون ها، فریضه نورانی "نماز" است.(3)

نمازگزار با امداد از "نماز" توانایی كنترل غرایز خود را افزونی می بخشد و آتش سوزاننده و پر لهیب فحشاء را كه چه بسا ممكن است به انحراف جنسی بیانجامد  به آب عفاف، سرچشمه گرفته از "نماز" خاموش می كند.

پی نوشت:

(1) ترجمه سیناپس روانپزشكی كاپلان ـ سادوك ـ جلد سوم ـ ص 72

(2) روانپزشكی لیفودریس ـ مقاله اختلال های جنسی ـ ترجمه دكتر لون داویدیان ـ ص 313

(3) برای شرح بیشتر رجوع شود به نكته ای از این مجموعه مقالات، با عنوان "تاثیر نماز بر بیماری های مقاربتی"

نویسنده : دكتر مجید ملك محمدی

*مطالب مرتبط:

تاثیر نماز بر بیماری های همه گیر (اپیدمیك)

تاثیر نماز بر وسواس فكری

علم پزشکی و علم دین هم پایه اند

دینداران، سالم‌ترند

تاثیر نماز بر کاهش اضطراب

تاثیر نماز بر کاهش افسردگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.