• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1381/07/12
  • تاريخ :

بنده شاد خدا


" قُلْ بِفَضْلَ الله وَبِرَحْمَتِه فَبِذالَکِ فَلْیَفْرَحُوا هُو خَیرٌ مِمّا یَجْمَعوُن "

 "بگو [ ای محمد] به فضل ورحمت خداوند ، شاد وخرم باشند که فضل ورحمت خداوند از آنچه دردنیا جمع می کنند بهتر است "

 یونس 58

  گفته اند بنی اسرائیل را زاهدی بود که هفتاد سال در صومعه نشسته و خدای را عبادت کرده بود . روزی به پیغمبر آن روزگار  وحی آمد که زاهد را گوی : "نیکو روزگار به سر آوردی و عمری در عبادت من گذاشتی ،  تو را وعده دادم که بهفضل و رحمتخویش بیامرزم ." زاهد گفت : " مرا به فضل خود به بهشت می رساند . پس هفتاد سال عبادت من کجابه حساب آید و ازآن چه آید ؟ " همان ساعت خداوند بر دندان او دردی سخت پدید آورد که از نهاد او فریاد بر آمد . نزد پیغمبرشد و زاری کرد  وشفا خواست. وحی آمد که زاهد را گوی :" عبادت هفتاد ساله خواهم تا تو را شفا دهم ! " زاهد گفت:" رضا دادم و شفای نقد خواهم . فردا تو خود دانی مرا خواه به دوزخ فرست خواه به بهشت ." وحی آمد که تمام عبادتهفتاد ساله در مقابل شفایدرد دندان افتاد و چیزی نماند ، جز فضل و رحمت من ."

UserName