تبیان، دستیار زندگی
در پیاده‌سازی طرح‌های پیچیده، بكارگیری تعداد زیادی لایه امری طبیعی است كه در نتیجه آن به حجم فایل اضافه شده و یافتن طرح و قسمت مورد نظرتان سخت‌تر می‌شود. به همین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

در پیاده‌سازی طرح‌های پیچیده، بكارگیری تعداد زیادی لایه امری طبیعی است كه در نتیجه آن به حجم فایل اضافه شده و یافتن طرح و قسمت مورد نظرتان سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل باید در اولین فرصت ممكن لایه‌های متناسب و وابسته را برای مرتب كردن طراحی و پاكسازی آن یكی كنید. در واقع یكی كردن لایه‌ها به تركیب برخی از لایه‌ها در یك طرح با یكدیگر و حفظ جدایی برخی دیگر از آنها اشاره دارد. هموار سازی تصویر نیز به ادغام تمامی لایه‌ها در لایة پس زمینه اشاره دارد.

باز كردن فایل

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

گزینه File\Open را برای باز كردن فایل مورد نظرتان انتخاب كنید.

اجرای پالت Layers

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

گزینه Window\Layers را برای باز كردن پالت Layers و مشاهده تمامی لایه‌های موجود انتخاب كنید.

یكی كردن چندین لایه به یك لایه

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

برای یكی كردن دو لایه به یكی، می‌توانید در پالت Layers یكی از آنها را بر روی دیگری كشیده و سپس لایة بالا را انتخاب كنید. Layer\Merge Down را برای تركیب لایة انتخاب شده با لایه زیرین آن در لیست انتخاب كنید. نام لایة جدید كه از تركیب دو لایة دیگر ایجاد شده، همان نام لایة زیرین خواهد بود.

یكی كردن لایه‌های لینك شده

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

برای یكی كردن بیش از یك لایه در هر مرتبه ابتدا باید لایه‌ها را به همان شیوه‌ای كه در كار عملی 2 این بخش مورد بررسی قرار گرفت به یكدیگر لینك كرد. سپس گزینه Layer\Merge Linked را برای تركیب تمامی لایه‌ها لینك شده انتخاب كنید.

یكی كردن تمامی لایه‌های قابل مشاهده

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

روش دیگر یكی كردن لایه‌های لینك شده آن است كه در ابتدا تمامی لایه‌هایی كه قصد یكی كردن آنها را ندارید از حالت مشاهده خارج كنید. گزینه Layer\Merge Visible را انتخاب كنید تا تمامی لایه‌های قابل مشاهده تركیب شوند. سپس به پالت Layers رفته و لایه‌های مخفی را مجدداً قابل مشاهده كنید. نام لایة فعال در هنگام اجرای فرمان Merge Visible، به عنوان نام لایة حاصل از تركیب لایه‌ها، انتخاب می‌شود.

هموار سازی تصویر

نحوه یكی كردن و هموار كردن لایه‌ها

برای كاهش تعداد لایه‌ها در یك سند به یك لایه، گزینه Layer\Flatten Image را انتخاب كنید. در صورتی كه هنگام اجرای این دستور لایه‌هایی در وضعیت مخفی قرار داشته باشند كادر محاوره‌ای نمایان می‌شود كه از شما در خصوص صرفنظر كردن از لایه‌های مخفی در هموار سازی یا كپی كردن تمامی لایه‌ها سئوال می‌پرسد. برای هموارسازی تصویر و حذف لایه‌های مخفی گزینه Discard را انتخاب كنید.

  * توجه *

ترتیب لایه‌ها در هنگام یكی‌كردن

اگر لایه‌های لینك شده بطور مرتب و منظم قرار ندارند، ممكن است در هنگام یكی كردن لایه‌ها، تصویر تغییر شكل یابد. این امر بخصوص در هنگامیكه حالت‌های تركیبی یا شفافیت مورد استفاده قرار می‌گیرند پیش می‌آید.