تبیان، دستیار زندگی
... اندرزهای دینی ( قسمت هشتم ) 1.    بهترین اشخاص كسانی هستند كه اگر از آنان تعریف كردید خجل شوند و اگر بد گفتید، سكوت كنند . 2.    بسا ذلیل و خوار كه عقل و خردش او را عزیز كرده و ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین اشخاص كسانی هستند كه ...

اندرزهای دینی ( قسمت هشتم )

1.    بهترین اشخاص كسانی هستند كه اگر از آنان تعریف كردید خجل شوند و اگر بد گفتید، سكوت كنند .

2.    بسا ذلیل و خوار كه عقل و خردش او را عزیز كرده و بسا عزیز كه نادانی اش او را  ذلیل ساخته است .

3.    بهتر از همه، كسی است كه گفتارش علم شما را بیفزاید .

4.    ایمان و اتكال به خداوند متعال حاوی نیرویی است كه می تواند انسان مؤمن را از همه خطرهای دنیا برهاند.

5.    اگر می خواهید خطاها و رذایل را براندازید ، سپاهی باید كه سربازان آن مادران باشند.

6.    اگر به پاكسازی واقعی و همه جانبه " من " بپردازیم ، ارتباط با غیب در معرض شهود می شود.

7.    اخلاص میوه عبادت است.

8.    بهترین چاره ی غضب، به تأخیر انداختن آن است .

9.    بهترین دوستان شما كسی است كه عیوبتان را روبرو بگوید.

10.صله رحم حساب روز قیامت را آسان و عمر را طولانی می كند و از مرگ بد نگه می دارد.

11.قناعت پایدارترین عزت است .

12.اگر انسان از گناه كوچك پرهیز نكند ، كم كم گناهان بزرگ تری مرتكب خواهد شد.

13.از حرص و حسد دوری كنید ؛ چه این دو صفت ملت هایی را در زمان های گذشته نابود كرده اند.

14.گفت و گوی علمی نطفه ازدیاد فهم است .

15.بهترین عبادت آن است كه پنهان تر باشد.

16.دوستت را با احسان به او سرزنش كن و با انعام بر او ، شرش را از خود برگردان .

17.    كسی كه پنهان و آشكارش ، كردار و گفتارش با هم اختلاف نداشته باشد ، امانت الهی را ادا كرده و پرستش خدا را خالصانه انجام داده است.

18.    آن كس كه به خدا ایمان دارد ، راستی را هرچند هم زیان آور باشد ، بر دروغ برخواهد گزید و از دروغ هرچند هم سودمندتر باشد پرهیزخواهد كرد.

19.چون با عالمی می نشینی ، برشنیدن ، بیش از آن حریص باش كه بر سخن گفتن .

20.راستگو با راستگویی خود همان را به دست می آورد كه دروغگو با حیله گری خود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.