تبیان، دستیار زندگی
با توجه به اینكه هر دو فرمان مسیرها و قسمت‌های انتخابی لبه‌های یك محیط را تعیین می‌كنند، ممكن است نیاز به تبدیل یك قسمت انتخابی به یك مسیر داشته باشید. برای انتخاب یك شكل ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

با توجه به اینكه هر دو فرمان مسیرها و قسمت‌های انتخابی لبه‌های یك محیط را تعیین می‌كنند، ممكن است نیاز به تبدیل یك قسمت انتخابی به یك مسیر داشته باشید. برای انتخاب یك شكل یا یك بخش بهتر است از یكی از ابزارهای Brush یا ابزارهای انتخابی به جای Pen استفاده كنید. به سادگی یك قسمت انتخابی را ایجاد كرده و سپس آن را به یك مسیر تبدیل كنید. البته برای انجام برعكس این شیوه یعنی تبدیل یك مسیر به یك قسمت انتخابی می‌توانید به مطالب كار عملی 4 بخش 9 مراجعه كنید.

باز كردن فایل

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

آیكون مرورگر فایل (File Browser) را از نوار Options انتخاب كنید تا این پنجره باز شود. فایل مورد نظرتان را یافته و روی آن

دو بار كلیك كنید تا باز شود.

انتخاب یك قسمت از تصویر

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

برای انتخاب محیطی از تصویر كه قصد تبدیل آن را به یك مسیر دارید، ابتدا آن بخش را با استفاده از هر یك از ابزارهای انتخاب بررسی شده در این بخش، انتخاب كنید.

باز كردن پالت Paths

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

برای باز كردن پالت Paths، گزینه Window\Paths را انتخاب نمائید.

ساخت یك مسیر كاری

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

از منوی پالت Paths گزینه Make Work Path را انتخاب كنید. این گزینه یك مسیر كاری اولیه ایجاد می‌كند كه ذخیره نمی‌شود. در صورتی كه یك مسیر ذخیره شود دیگر یك مسیر كاری نیست.

تعیین میزان انعطاف

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

میزان Tolerance یا انعطاف را در پنجره نمایان شده تعیین كنید. در واقع این گزینه تعداد نقاطی كه در مسیر استفاده خواهند شد را تعیین می‌كند. اگر این مقدار بسیار كم باشد، مسیر با نقاط بسیار زیاد و به شكلی بی‌نظم ایجاد می‌شود. و اگر مقدار انعطاف بسیار زیاد باشد، مسیر به یك قسمت انتخاب تبدیل نخواهد شد. در بیشتر مواقع می‌توانید مقداری بین 1.0 و 3.0 را انتخاب كنید.

ذخیره یك مسیر

نحوه تبدیل قسمت‌های انتخابی به مسیرها

پس از تكمیل شدن مسیر، برای باز شدن كادر محاوره‌ای Save Path، دو بار در مسیر كاری موجود در پالت Paths كلیك كنید. برای ذخیره شدن مسیر یك نام در فیلد Name وارد كرده و سپس دكمه OK را كلیك نمائید.

* توجه *

تعیین دقیق مسیرها و قسمت‌های انتخابی

قبل از تبدیل یك قسمت انتخابی به یك مسیر دقت كنید كه هیچ پیكسل اضافی در هیچ قسمت از تصویر انتخاب نشده باشد. اگر نقاط و پیكسل‌های سرگردان در تصویر از قسمت انتخابی حذف نشوند، به مسیرهای كوچك تبدیل خواهند شد. بعد از آنكه مسیر انتخاب شد، گزینه View\Actual Pixels را انتخاب كنید تا تصویر را در اندازه كامل در صفحه مشاهده كنید. سپس نقاط دیگری را به آن اضافه كرده یا نقاط نامناسب را از آن حذف كنید. همچنین می‌توانید برای تكمیل وضعیت مسیر، پیكسل‌ها و نقاط مختلف را برای رسیدن شكل مورد نظر جابجا كنید.

استفاده از مسیرها به جای ذخیره قسمت‌های انتخابی

برای ذخیره قسمت‌های انتخابی، استفاده از مسیرها یك گزینه هوشمندانه است. مسیرها حجم كمی به تصاویر اضافه می‌كنند و در هر زمان می‌توانید آنها را تغییر شكل یا اندازه دهید. اما قسمت‌های انتخابی بصورت كانال‌ها ذخیره شده و در نتیجه حجم فایل افزایش می‌یابد. البته بین ایجاد یك قسمت انتخابی و ذخیره آن تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر ذخیره یك قسمت انتخابی یك كانال جداگانه‌ای ایجاد می‌كند كه برای مشاهده محیط‌های انتخابی آن قسمت را می‌پوشاند. از این كانال در هنگام بارگذاری مجدد تصویر استفاده می‌شود.