تبیان، دستیار زندگی
وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک شعر از یک کودک آفریقایی

 وقتی به دنیا میام، سیاهم،

 وقتی بزرگ میشم، سیاهم،

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،

 وقتی می ترسم، سیاهم،

کودک،زلال

وقتی مریض میشم، سیاهم،

 وقتی می میرم، هنوزم سیاهم...

 و تو، ای آدم سفید،

وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

 وقتی بزرگ میشی، سفیدی،

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

 وقتی سردت میشه، آبی ای،

وقتی می ترسی، زردی

کودک،یونیسف

وقتی

مریض میشی، سبزی،

 و وقتی می میری، خاکستری ای...

.. و تو به من میگی رنگین پوست

سایت تبیان-بخش کودک و نوجوان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.