تبیان، دستیار زندگی
p;لیگ برتر متیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازی نام تیم 45 14 26 40 2 9 12 23 1- استقلال 44 11 26 37 3 8 12 23 2- پاس 40 13 21 34 5 7 11 23 3- فولاد 39 8 19 29 5 6 11 23 4- ذوب آهن 36 15 23 38 5 9 10 23 5- پرسپولیس 36 9 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

18

/01/1383

جدول رده بندی

لیگ برتر

متیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیم

45

14

26

40

2

9

12

23

1- استقلال

44

11

26

37

3

8

12

23

2- پاس

40

13

21

34

5

7

11

23

3- فولاد

39

8

19

29

5

6

11

23

4- ذوب آهن

36

15

23

38

5

9

10

23

5- پرسپولیس

36

9

29

38

7

6

9

23

6- سپاهان

29

-1

22

21

8

8

7

23

7- پیكان

27

-

23

23

8

9

6

23

8- ابومسلم

27

-4

36

32

8

9

6

23

9- استقلال اهواز

25

-15

36

21

11

4

7

23

10- پگاه

24

-10

34

24

9

9

5

23

11- فجرسپاسی

24

-12

37

25

9

9

5

23

12- برق

15

-15

33

18

14

6

3

23

13- شموشك

14

-15

32

17

11

11

1

23

14- سایپا

جدول گلزنان

14 گل: علی دایی( پرسپولیس)،9 گل: رضا عنایتی( استقلال)،8 گل: پژمان نوری( پگاه)، امیروزیری( ذوب آهن) و ایمان مبعلی( فولاد)،7 گل: ادموند بزیك( سپاهان)، امیرخلیفه اصل و آدریانوآلوز( استقلال اهواز)، مهدی رجب زاده( ذوب آهن)، جواد نكونام، خداداد عزیزی و آرش برهانی( پاس)، مهرزاد معدنچی( فجرسپاسی)، بهمن طهماسبی و محمد علی ابراهیمیان( پیكان) و ایمان رزاقی راد( ابومسلم) و احمد مؤمن زاده( فولاد)،6 گل: محسن بیاتی نیا( پاس)، فریدون فضلی( ابومسلم)، علی سامره و فرزاد مجیدی( استقلال)، محمد منصوری، علیرضا عباسفرد( برق) و رسول خطیبی( سپاهان)،5 گل: محمد علی امیری( برق)، عباس آقایی( پاس)، امیرحسین یوسفی( سایپا)، محرم نویدكیا(سپاهان) و علی علیزاده و سیاوش اكبرپور( فجر سپاسی)،4 گل: جواد كاظمیان( پرسپولیس)، فرید عابدی( برق)، میثم سلیمانی و لفته حمیدی( فولاد)، محمود كریمی و اصغر طالب نسب( سپاهان)، علیرضا رضایی( استقلال اهواز) و یونس گرائیلی( شموشك).