تبیان، دستیار زندگی
آرزوی بزرگ هر قورباغه این است که بتواند، روزی پرواز کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرزوهای عجیب!

آرزوهای عجیب

آرزوی بزرگ هر قورباغه این است که بتواند، روزی پرواز کند.خیلی قورباغه ها برای رسیدن به این آرزو تلاش کرده اند.آن ها تا توانسته اند خودشان را به هوا پرت کرده اند.اما متاسفانه همه قورباغه هایی که این کار را کرده اند،سقوط کرده اند و همه جایشان درد گرفته و کلی آخ آخ کرده اند.

آرزوهای عجیب

هنوز هم اگر دقت کنید،قورباغه ها به این کار ادامه می دهند.کسی چه می داندفشاید یک روز آنها به آرزویشان برسند.پس، اگر یک روز دیدید که قورباغه ای بالای سرتان در حال پرواز است، تعجب نکنید.آن قورباغه، به آرزوی قدیمی قورباغه ها که پرواز است،رسیده.

آرزوهای عجیب

منبع:سروش کودکان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.