تبیان، دستیار زندگی
ننه سرما دوباره رسید و پنبه آورد زمین را پنبه هایش قشنگ و دیدنی کرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لحاف ننه سرما

ننه سرما

ننه سرما دوباره

رسید و پنبه آورد

زمین را پنبه هایش

قشنگ و دیدنی کرد

سپس با پنبه ها دوخت

لحافی نرم و زیبا

لحافش را به کی داد؟

به بید پیر تنها

ننه سرما

لحافش را به او دا

که از سرما نمیرد

بخوابد تا بهاران

دوباره جان بگیرد

شعر از احمد خدا دوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.