تبیان، دستیار زندگی
"سفارشی" مربی:چه پستی را بیشتر می پسندی؟ بازیکن:پست سفارشی رو!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لبخند بزن دوست من!(لطیفه)

لبخند بزن دوست من!

"سفارشی"

مربی:چه پستی را بیشتر می پسندی؟

بازیکن:پست سفارشی رو!

"غافلگیری"

اولی:"چرا قرص هایت را سر وقت نمی خوری"؟

دومی:"برای اینکه می خواهم ویروس ها را غافلگیر کنم"

لبخند بزن دوست من!

"بربری کوچک"

شخصی به شیرینی فروشی می رود و می خواهد شیرینی زبان بخرد ولی چون اسمش رابلد نیست ، به شیرینی فروش می گوید:"یک کیلو از این نان بربری کوچک ها بدهید"

لبخند بزن دوست من!

"همکاری"

اولی:تو می دانی همکاری یعنی چه؟

دومی:بله.یعنی این که من غذای تو را بخورم و تو مشق های مرا بنویسی.

منبع:سروش کودکان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.