تبیان، دستیار زندگی
ینی درموضوع دفاع مقدس: هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم، ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم ، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم ، ما درجنگ پرده از چهره تز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزیده ای ازسخنرانی امام خمینی درموضوع دفاع مقدس:

هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم، ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم ، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم ، ما درجنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زده ایم ، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم ، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم ، ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامیمان را محکم کردیم ، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردم بارور کردیم ، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را بدنبال داشت ، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و ازهمه مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.

" برگرفته ازصحیفه نور ج 14ص 283 "