تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از این کارگاه مجازی می‌توان با استفاده از تصاویر و اشکال، در مورد چگونگی انجام عمل تقسیم، تحقیق و تمرین کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقسیم مستطیل

چکیده

با استفاده از این کارگاه مجازی می‌توان با استفاده از تصاویر و اشکال، در مورد چگونگی انجام عمل تقسیم، تحقیق و تمرین کرد.

توضیح اولیه

با استفاده از این کارگاه مجازی می‌توان با استفاده از تصاویر و اشکال، در مورد چگونگی انجام عمل تقسیم، تحقیق و تمرین کرد.در این کارگاه٬ از نمایش شطرنجی برای بیان تقسیم یک عدد بزرگ بر یک عدد کوچک استفاده می‌شود.

عدد بزرگ اصلی برابر تعداد کل خانه‌های قرمز و آبی است. عدد کوچک برابر ارتفاع مستطیل آبی رنگ است. تعداد خانه‌های قرمز رنگ هم بیانگر باقیمانده‌ی تقسیم است. در سمت راست نمایش شطرنجی، عدد بزرگ به صورت حاصل ضرب عدد کوچک در یک عدد دیگر و جمع این حاصل‌ضرب با باقیمانده‌ی تقسیم نوشته شده است. برای تعیین اندازه‌ی خانه‌های شطرنجی از ابزارهائی که در قسمت پائینی کارگاه وجود دارد استفاده کنید.

به خاطر شباهت زیاد میان عملیات ضرب و تقسیم، تقسیم و ضرب مستطیلی با هم توضیح داده می‌شود. چون می‌توان آرایه‌ای مستطیلی متشکل از 42 مربع را به صورت 6 دسته‌ی 7 تایی یا 7 دسته‌ی 6 تایی نمایش داد، پس تقسیم 42 بر 7 معادل این است که 6 دسته‌ی 7 تایی در 42 وجود دارد. هم‌چنین می‌توانیم 42 را بر 8 تقسیم کنیم و مشاهده کنیم که 5 دسته‌ی 8 تایی و 1 دسته‌ی 2 تایی به وجود می‌آید. این کارگاه مجازی، مفهوم خارج قسمت و باقیمانده را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند نمایش تقسیم هر عدد کوچک‌تر از 100 را از کارگاه بخواهد.

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

دریافت فایل بازی (پس از دانلود فایل 022 را باز کنید)

مترجم: هوشمند حسن‌نیا