تبیان، دستیار زندگی
خوشبختی ( قسمت اول ) 1.     خوشبختی واقعی زمانی حاصل می شود كه خود را وقف رسیدن به هدفی كنیم. 2. خوشبخت ترین و كارآمدترین انسان ها كسانی هستند كه كاری را  انجام می دهند كه احساس می كنند واقعاً ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوشبختی واقعی زمانی حاصل می شود كه ...

خوشبختی ( قسمت اول )

1.     خوشبختی واقعی زمانی حاصل می شود كه خود را وقف رسیدن به هدفی كنیم.

2. خوشبخت ترین و كارآمدترین انسان ها كسانی هستند كه كاری را  انجام می دهند كه احساس می كنند واقعاً تغییری در دنیا ایجاد می كند.

3.    زندگی خود را آسان كنید.؛ مدام به دنبال راه های حذف كارها و فعالیت های غیر ضروری باشید.

4.    مردم درست به همان اندازه خوشبخت اند كه خودشان تصمیم می گیرند.

5.    سعی و سعادت  دو چیز هستند كه همیشه در پی هم می آیند.

6.    زندگی را آن طور كه هست ببینید نه آن طور كه  دوست دارید باشد.

7.    شادی و خوشبختی ، پیشرفت مستمر در تحقق یك هدف یا ایده ارزشمند است. هر روز برای دستیابی به هدف های خود قدمی بردارید.

8.    اگر فكر می كنید برای شادی و خوشبختی شما باید فرد دیگری تغییر كند محكوم به شكست هستید.

9.    بخش عظیمی از شادی و خوشبختی شما ناشی از داشتن روابط  خوب  با دیگران است. مراقب نحوه معاشرت خود با دیگران باشید.

10.    میزان خوش بینی شما بستگی به این دارد كه مسائل را چطور برای خود توجیه می كنید . تفكر مثبت داشته باشید تا احساس خوشبختی كنید.

11.   دوست داشتن بدین معناست كه خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم .

12. آنچه معمولاً ما را به تدریج سست می كند و خوشبختی مان را مسموم می سازد این است كه احساس می كنیم به زودی خسته می شویم و به پایان آنچه برایمان جذاب استمی رسیم.

13.از زندگی خشنود باشید، زیرا به شما فرصت دوست داشتن، كاركردن، بازی كردن و نگاه كردنبه ستارگان را می دهد.

14.    خوشبختی وقفه ای است دربین دوره های تیره روزی.

15.   اعمال خودرا خالص كنید تا سعادتمند شوید.

16.تفكر، انسان را به نیكی و نیكوكاری دعوت می كند.

17.   كوشش كنید زندگی را با شادی و شعف سپری ساخته و شگفتی های آن را لمس و احساس كنید.

18.وقت گرانبهای خود را صرف این پرسش نكنید كه چرا جهان بهتر از این نیست؟ این كار فقط اتلاف وقت است.از خود بپرسید كه چگونه می توانم آن را بهتر كنم؟و با جواب دادن به آن ، راه رسیدن به خوشبختی را هموار كنید.

19.بزرگ ترین ثروت زندگی سرور است. زیرا با سرور می توانیم بهترین خدمت را به خدا و همچنین به خودمان بكنیم. شاید بتوان گفت كه سرور تنها هدف زندگیو مایه خوشبختیماست.

20.بیم،آنجا است كه دلبستگی باشد. از دلبستگی چشمبپوش تا نیك بخت شوی .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.