تبیان، دستیار زندگی
این کارگاه مجازی، بررسی الگوهای عددی را آموزش می‌دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الگوهای اعداد

الگوهای اعداد

توضیح اولیه

این کارگاه مجازی دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که از نام آن بر‌ می‌آید. یعنی شناخت دانش‌آموزان از الگوهای ساده‌ی دنباله‌های عددی را تقویت می‌کند.

اگر بخواهیم از دیدگاه فردی با تجربه و پخته به ماجرا نگاه کنیم، مشخص است که با در دست داشتن تعداد محدودی از جمله‌های یک دنباله نمی‌توان فرمول یکتایی برای کل دنباله پیدا کرد ولی مثال‌هایی که در این کارگاه مجازی ارائه می‌شود، به قدری ساده‌اند که کامپیوتر فقط یک جواب را قبول می‌کند. در اکثر آن‌ها می‌توان با اضافه کردن مقدار ثابتی (مثبت یا منفی) به هر جمله٬ جمله‌ی بعدی را به دست آورد. با این توضیحات، این فعالیت موقعیت بسیار مناسبی برای انجام فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان٬ فراهم می‌کند. در این فعالیت‌های گروهی، دانش‌آموزان توانائی گفت‌وگو و به اشتراک گذاشتن مشاهداتشان در خصوص دنباله‌های عددی را تقویت می‌کنند.

این کارگاه مجازی، بررسی الگوهای عددی را آموزش می‌دهد.

  1. مقدار اولیه و آنچه در هر مرحله باقی می‌ماند را مشاهده کنید و عدد بعدی را حدس بزنید.
  2. برای بررسی صحت حدس خود، دکمه‌ی Check Answer را فشار دهید.
  3. برای مشاهده‌ی دنباله‌ی جدیدی از اعداد، دکمه‌ی New Problem را فشار دهید.

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

مترجم: هوشمند حسن‌نیا