سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
به Photoshop و ImageReady خوش آمدید
به Photoshop و ImageReady خوش آمدید
به Photoshop و ImageReady خوش آمدید
در این قسمت بطور مقدماتی با برنامه Photoshop و ImageReady آشنا می‌شویم، سپس هر دو برنامه را اجرا كرده و محیط كاری عمومی آنها را ارزیابی می‌كنیم... اجرای فتوشاپ برای اجرای این
 نحوه استفاده از پالت‌های Photoshop و ImageReady
نحوه استفاده از پالت‌های Photoshop و ImageReady
نحوه استفاده از پالت‌های Photoshop و ImageReady
در برنامه‌های Photoshop و ImageReady از سیستمی متشكل از 19 پالت شناور كه شامل گروهی از آیتم‌ها و كنترل‌ها همانند گزینه‌های ابزار و قلم‌ها است، استفاده شده است. برای بهینه‌سازی فضای ....
نحوه استفاده از جعبه ابزار
نحوه استفاده از جعبه ابزار
نحوه استفاده از جعبه ابزار
همواره پس از اجرای فتوشاپ جعبه ابزار در صفحه قابل مشاهده است و بطور معمول نیز در سمت چپ و بالا قرار دارد. در فرایند ویرایش یك تصویر بطور مداوم و برای انتخاب انواع ...
كنترل‌های Plug – Ins
كنترل‌های Plug – Ins
كنترل‌های Plug – Ins
بــرای بـــاز كــردن كـــادر و صفحــــهplug – Ins گزینــــه Edit\Preferences\ Plug - Insرا انتخاب كنید. در این پنجره مسیر پوشه Plug - Ins كه در برنامه ImageReady مورد استفاده ...
كنترل‌های Cursors
كنترل‌های Cursors
كنترل‌های Cursors
برای باز كردن كادر محاوره‌ای Cursors گزینه Edit\Preferences\Cursors را انتخاب كنید. از این پنجره برای تعیین شكل و اندازه، قلم مو و نشانه‌گر ماوس استفاده می‌شود... منوی كشوی
كنترل‌های Transparency
كنترل‌های Transparency
كنترل‌های Transparency
برای فعال شدن پنجره Transparency گزینه Edit\Preferences\Transparency را انتخاب كنید. با استفاده از تنظیمات این صفحه می‌توانید حالت نمایشی شفافیت موجود در یك فایل، را تعیین كن...
كنترل‌های Optimization
كنترل‌های Optimization
كنترل‌های Optimization
برای باز كردن كادر محاوره‌ای Optimization گزینه Edit\Preferences\ Optimization را انتخاب كنید. از این منو برای تعیین نحوه بهینه‌سازی و نمایش تصاویر استفاده می‌شود...
نحوه تعیین تنظیمات ImageReady
نحوه تعیین تنظیمات ImageReady
نحوه تعیین تنظیمات ImageReady
برای باز كردن پنجره Guides & Grid در برنامه Image Ready گزینه Edit\Preferences\ Guides & Grid را انتخاب كنید. از این صفحه برای كنترل تنظیمات خطوط راهنما و صفحه شطرنجی ...
كنترل‌های Image Maps
كنترل‌های Image Maps
كنترل‌های Image Maps
گزینه Edit\Preferences\ Image Maps را برای فعال شدن صفحه Image Maps انتخاب كنید. از این صفحه برای تعیین نحوه نمایش نقشه‌های تصویری استفاده می‌شود. یك نقشه ...
كنترل‌های Slices
كنترل‌های Slices
كنترل‌های Slices
برای باز شدن صفحه Slices كادر Preferences ، گزینه Edit\Preferences\Slices را انتخاب كنید. از تنظیمات این صفحه برای كنترل وضعیت تكه‌های تصویری ایجاد شده از جمله نام، ...
كنترل‌های General
كنترل‌های General
كنترل‌های General
گزینه Edit\Preferences\General را انتخاب كنید تا كادر محاوره‌ای Preferences با صفحه General باز شود. از این صفحه برای كنترل درونی، گزینه‌های Color Picker و تعداد ...
كنترل‌های File Browser
كنترل‌های File Browser
كنترل‌های File Browser
برای باز كردن كادر محاوره‌ای File Browser گزینه Edit\Preferences\File Browser را انتخاب كنید. از این صفحه برای تنظیم گزینه‌های كنترل كننده File Browser و در واقع نحوه سازماندهی تصاو...
كنترل‌های Memory & Image Cache
كنترل‌های Memory & Image Cache
كنترل‌های Memory & Image Cache
برای فعال كردن پنجره Memory & Image Cache گزینه Edit\Preferences\Memory & Image Cache را انتخاب كنید. از این صفحه برای تعیین تعداد Caching Levels كه در واقع یكی ...
كنترل‌های Plug – Ins & Scratch Disks
كنترل‌های Plug – Ins & Scratch Disks
كنترل‌های Plug – Ins & Scratch Disks
برای فعال شدن پنجره Plug – Ins & Scratch Disks گزینه Edit\Preferences\ Plug – Ins & Scratch Disks را انتخاب كنید . از این قسمت برای تعیین محل Plug–In ها و نیز فضاهای
كنترل‌های Guides,Grid & Slices
كنترل‌های Guides,Grid & Slices
كنترل‌های Guides,Grid & Slices
برای فعال كردن پنجره Guides,Grid & Slices گزینه Edit\Preferences\Guides, Grid & Slices را انتخاب كنید. از این صفحه برای كنترل درونی، گزینه‌های مربوط به انتخابگر رنگ و یكسری ...
كنترل‌های Units & Rulers
كنترل‌های Units & Rulers
كنترل‌های Units & Rulers
برای باز كردن كادر محاوره‌ای Units & Rulers گزینه Edit\Preferences\Unit & Rulers را انتخاب كنید. از این صفحه برای تعیین مقیاس و نوع قالب‌بندی مربوط به خط‌كش استفاده می‌شود...
كنترل‌های File Handing
كنترل‌های File Handing
كنترل‌های File Handing
برای فعال شدن پنجره File Handling Preferences گزینه Edit\Preferences\File Handing را انتخاب كنید. برای آنكه نحوه ذخیره یك فایل را تعیین كنید و همچنین برای سازگاری ...
كنترل‌های General
كنترل‌های General
كنترل‌های General
برای باز كردن صفحه General كادر محاوره‌ای Preferences گزینه Edit\Preferences\General را انتخاب كنید. برای دسترسی و كنترل درونی گزینه‌های Color Picker و تعداد ...
نحوه تعیین مدل‌های رنگی فتوشاپ
نحوه تعیین مدل‌های رنگی فتوشاپ
نحوه تعیین مدل‌های رنگی فتوشاپ
یكی از عوامل مهم طراحی تعیین نوع و ساختار رنگی است كه فتوشاپ برای هر فایل تصویری كه باز می‌كنید تعیین می‌كند. دو مدل رنگی اصلی تحت نام RGB (برای مشاهدة صفحه) و ...
نحوه استفاده از خط‌كش‌ها، صفحه شطرنجی و خطوط راهنما
نحوه استفاده از خط‌كش‌ها، صفحه شطرنجی و خطوط راهنما
نحوه استفاده از خط‌كش‌ها، صفحه شطرنجی و خطوط راهنما
خط‌كش‌ها و خطوط راهنما در فتوشاپ cs نسبت به نسخه‌های قبلی خود از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند. خطوط راهنما در واقع خطوط همتراز كننده‌ای هستند كه توسط كاربران تعریف ...
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین