تبیان، دستیار زندگی
این آزمون ، خود پنداشت ( برداشت یا تصور کلی هر فرد از خود ) را نشان می دهد و سطح اعتماد به نفس را سنجش می کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تست سنجش خود پنداشت ( تصور از خود )
Self Concept

این آزمون ، خود پنداشت ( برداشت یا تصور کلی هر فرد از خود ) را نشان می دهد و سطح اعتماد به نفس را سنجش می کند.
دستور العمل :
شما چگونه آدمی هستید ؟  و ویژگی های زیر تا چه اندازه معرف شماست ؟ اندازه آن را بین 7 – 0 معین کنید و آن را علامت بزنید.

۰۱۲۳۴۵۶۷ویژگیردیف
جمع گرا۱
اطمینان به خود۲
خوشبخت۳
متفکر و اهل تأمل۴
دارای کفایت در انجام کار۵
شاداب و پر نشاط۶
علاقمند کمک به دیگران۷
فعال ، کوشا و مصم۸
علاقمند به شرکت در گروه۹
با انضباط۱۰
امیدوار به خدا۱۱
تیزبین و باهوش۱۲
خوش سخن۱۳
دارای قیافه مناسب۱۴
اهل ورزش۱۵
دارای استعدادهای فراوان۱۶
با شهامت و دارای جسارت۱۷
خوش قواره۱۸
خوش اخلاق و مهربان۱۹
شکرگزار خدا۲۰
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.