تبیان، دستیار زندگی
استفاده از حسابهای كاربری، روش آسان و امنی برای به اشتراك گذاشتن یك كامپیوتر با چند نفر است. اگر چه می توانید به افراد مختلف اجازه بدهید از یك حساب كاربری بطور مشترك ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

استفاده از حسابهای كاربری، روش آسان و امنی برای به اشتراك گذاشتن یك كامپیوتر با چند نفر است. اگر چه می توانید به افراد مختلف اجازه بدهید از یك حساب كاربری بطور مشترك استفاده كنند، اما ایجاد حسابهای مختلف چند مزیت دارد. برای مثال اگر هر فرد كه از كامپیوتر استفاده می كند یك حساب كاربری مجزا داشته باشد، هر فرد می تواند تنظیمات رومیزی (پس زمینه، آیكونها، صداها و غیره)، فولدر Favorites در اینترنت اكسپلورر و مجموعه فولدرهای مخصوص به خودش را در اوت لوك اكسپرس داشته باشد. وقتی ویندوز را نصب می كنید، دو حساب ایجاد می شود. نام اولی همان نامی است كه هنگام نصب روی ویندوز گذاشتید (معمولاً نام خودتان). نام حساب دیگر Guest است و توانایی های بسیار محدودی دارد. این كار عملی به شما نشان می دهد كه چگونه حسابهای كاربری دیگری ایجاد كنید.

User Accounts را باز كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

بر روی دكمه Start كلیك كنید و Control Panel را انتخاب كنید تا پنجره كنترل پانل باز شود. بر روی آیكون User Accounts جفت كلیك كنید تا پنجره User Accounts باز شود. احتمال دارد پنجره كنترل پانل شما در نمای Category باز شود. در این نما، آیكونهای مختلف درون كنترل پانل بر طبق كاربردشان گروهبندی می شوند و حتی بعضی از آیكونهای مفیدتر مخفی می شوند. اگر كنترل پانل شما در نمای Category است (خودتان متوجه می شوید چون با شكل ریز فوق دارد)، بر روی لینك Switch to Classic View در سمت چپ پنجره كلیك كنید تا وارد نمای كلاسیك كه مفیدتر است شوید.

یك حساب جدید ایجاد كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

پنجره User Accounts حسابهایی كه تا الان بر روی كامپیوترتان ایجاد شده است را نشان می دهد. به روی Create a new account كلیك كنید.

حساب جدید را نامگذاری كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

یك نام برای حساب جدی تایپ كنید. اگر تعداد كاربران كم است، معمولاً بهتر است از اسم كوچك فردی كه برای او حساب ایجاد می كنید استفاده كنید. اگر دو نفر اسم اولشان یكی است، می توانید حروف متفاوتی را در آخر آنها قرار دهید.

نوع حساب را انتخاب كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

هر حساب كاربری كه ایجاد می كنید می تواند یكی از این دو نوع باشد: Computer Administrator و Limited شخصی كه حساب Administrator Computer (سرپرست شبكه) دارد می تواند حسابهای كاربری دیگری را اضافه كند، تغییر دهد و حذف كند. همچنین آن كاربر می تواند نرم افزار نصب یا حذف كند و تغییراتی را اعمال كند (كه معمولاً از طریق كنترل پانل انجام می شود) كه روی تمام كاربران كامپیوتر تاثیر می گذارد. شخصی كه حساب Limited (محدود) دارد می تواند كلمه عبور خود را تغییر دهد، با برنامه هایی كه توسط سرپرست كامپیوتر نصب شده است كار كند و تغییرات محدودی را در تنظیمات (نظیر پس زمینه های رومیزی) ایجاد كند. پس از انتخاب نوع حسابی كه می خواهید ایجاد كنید، بر روی Create Account كلیك كنید.

یك حساب را تغییر دهید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

همچنین در پنجره اصلی User Accounts می توانید حسابهای كاربری موجود را تغییر دهید، البته به شرط آن كه اجازه چنین كاری را داشته باشید (برای انجام این نوع تغییرات باید حسابی از نوع سرپرست كامپیوتر داشته باشید). بر روی لینك Change an account كلیك كنید.

حسابی را برای تغییر انتخاب كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

به روی حسابی كه می خواهید آن را تغییر دهید كلیك كنید.

نوع تغییر را انتخاب كنید

ایجاد چند حساب كاربری دیگر

بر روی لینك تغییری كه می خواهید ایجاد كنید كلیك نمایید. شما می توانید نام حساب، تصویری كه كنار آن ظاهر می شود، نوع حساب و كلمه عبور را تغییر دهید. و اصلاً می توانید حساب را حذف كنید.