تبیان، دستیار زندگی
این فعالیت برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی طرح شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گسترده های مکعب

گسترده های مکعب

این فعالیت  برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی طرح شده است.

توضیح اولیه

"گسترده" یک شکل دو بعدی است که می‌توان آن را با تا کردن، به یک حجم سه بعدی تبدیل کرد. با کدام یک از گسترده‌های زیر می‌توان مکعب ساخت؟

روش كار

روی شکل انتهای صفحه کلیک کنید. آن‌هایی که قابل تبدیل شدن به مکعب هستند،به صورت رنگی مشخص شده‌اند. با بقیه‌ی گسترده‌ها نمی‌توان مکعب ساخت.

کاوش و جستجو

گسترده زیر را می‌توان با تا کردن به یک مکعب تبدیل کرد. آیا می‌توانید آن را مجسم کنید؟ سعی کنید در ذهن خود تجسم نمائید که چگونه این اتفاق می‌افتد.

گسترده مکعب

دقیقاً یازده عدد گسترده وجود دارد که می‌توان با آن ها مکعب ساخت. کدام یک از تصویرهای زیر با تا کردن به مکعب تبدیل می‌شود؟ برای مشاهده جواب روی تصویر زیر کلیک کنید و جواب را مشاهده کنید که در یک فایل زیپ شده قرار داده ایم!

گسترده های مکعب

مترجم: نیوشا حکمی