تبیان، دستیار زندگی
این فعالیت به دانش‌آموزان یاد می‌دهد كه چند ضلعی‌ها را با در نظر گرفتن بیش از یک ویژگی آن‌ها در آن واحد، طبقه‌بندی کنند. در این فعالیت دانش‌آموزان باید در خلال یک بازی لذت‌بخش، با یک تعریف ساده از اشکال هندسی به تحلیلی از ارتباط ویژگی‌های آن‌ها با یکدیگر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگه ی فعالیت C

از روی خطوط با دقت ببرید و چندضلعی‌های زیر را از هم جدا کنید.

برگه ی فعالیت C

مترجم: نیوشا حکمی