تبیان، دستیار زندگی
از دیروز تا امروز مجموعه ای است مشتمل بر مقاله هایی که دکتر سید جعفر شهیدی در سه دهه اخیر نوشته و در نشریه های گوناگون ادبی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است…
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی کتاب

شهیدی
« از دیروز تا امروز (مجموعه مقاله ها و سفرنامه ها)، دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، نشر قطره، 1372»

از دیروز تا امروز مجموعه ای است مشتمل بر مقاله هایی که دکتر سید جعفر شهیدی در سه دهه اخیر نوشته و در نشریه های گوناگون ادبی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است.

مقالات کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است:

بخش اول حاوی سی مقاله در باب تاریخ و فرهنگ اسلامی است و شامل مقاله هایی چون «تفسیر، تفسیر به رای، تاریخ و حدود استفاده از آن»؛ «تفسیر المیزان و جایگاه آن در میان تفسیرهای قرآن»؛ «قرآن صامت از زبان قرآن ناطق» و «صفات شیعیان علی».

سی مقاله بخش دوم درباره زبان و ادبیات است.

بخش سوم به سفرنامه های دکتر شهیدی اختصاص دارد که خواننده ضمن مطالعه سفرنامه ها با اشاره های کوتاه نویسنده به نوعی با قصه ها و افسانه ها و با گستره فرهنگ شفاهی و اعتقادات عامه روبرو می شود.

از دیروز تا امروز شامل دریافتها و به عبارتی کارنامه فکری و تعلقات ذهنی و روحی دکتر شهیدی در سه دهه اخیر است. با در نظر گرفتن موضوعاتی که در این مجموعه در باب تاریخ و فرهنگ اسلامی و زبان و ادبیات گردآوری شده است، خواننده علاوه بر اینکه اطلاعات در خور توجهی در موضوعات فوق می یابد به سهولت در مسیر تحول نثر استاد قرار می گیرد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.