تبیان، دستیار زندگی
تش المپیك 2004 آتن؛ آمریكایی جنوبی و آفریقا برای اولین بار میزبان خواهند بود شعله های آتش المپیك تابستانی 2004 آتن، سفر سمبلیك خود را برای اولین بار به 5 قاره جهان آغاز كرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، این شعله...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همراه با شعله های آتش المپیك 2004 آتن؛

آمریكایی جنوبی و آفریقا برای اولین بار میزبان خواهند بود


شعله های آتش المپیك تابستانی 2004 آتن، سفر سمبلیك خود را برای اولین بار به 5 قاره جهان آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، این شعله روز گذشته در یك مراسم سنتی در معبد هرا در بلندیهای مشرف به خرابه های شهر باستانی المپیا، كه حدود 767 سال قبل از میلاد مسیح، محل آغاز این مسابقات بود، روشن شد و توسط دوندگان مختلف دور دنیا را طی خواهد كرد.

هفته اول این مشعل در جنوب یونان خواهد بود و از جلوی محلی در آتن كه مسابقات المپیك مدرن در آنجا در سال 1896 میلادی برگزار شد، نیز می گذرد.

سفر شعله های المپیك امسال بسیار مخصوص است چرا كه برای اولین بار از آمریكای جنوبی و آفریقا نیز عبور می كند و برای اولین بار در 5 قاره ای كه نماینده 5 حلقه المپیك می باشند، توقف خواهد داشت تا 140 روز دیگر به آتن محل برگزاری مسابقات باز گردد.