تبیان، دستیار زندگی
ما درهرشبانه روز5 نوبت نماز می خوانیم . و همانطور که می دانیم پیش از نماز ، گفتن اذان واقامه سفارش شده است . درمجموع این دوندای آسمانی: بیست مرتبه " حی علی الصلوة " می گوئیم بیست مرتبه " حی علی الفلاح &qu...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اذان ، آوای نیایش

ما درهرشبانه روز5 نوبت نماز می خوانیم .

و همانطور که می دانیم پیش از نماز ، گفتن اذان واقامه سفارش شده است .

درمجموع این دوندای آسمانی:

بیست مرتبه" حی علی الصلوة" می گوئیم

بیست مرتبه "حی علی الفلاح" می گوئیم

بیست مرتبه "حی علی خیرالعمل " می گوئیم

و ده مرتبه "قدقامت الصلوة" می گوئیم

پس با توجه به اینکه مراد از فلاح وخیرالعمل دراذان ، همان نماز است ؛ هرمسلمانی در شبانه روزهفتاد مرتبه باکلمه"حی" خود و دیگران را با چنین شور ونشاطی به خواندن نماز تشویق می کند.

چنین تشویقی در مورد هیچ عبادت دیگری صورت نگرفته است.

خصوصا اینکه

در

اسلام سفارش شده

،

اذان بلند

و با صدای زیبا گفته شود وبرای آن پاداش بسیارنقل شده است.

اذان ، شکستن سکوت و دوره ای کامل از ایدئولوژی و تفکرات ناب اسلامی است.

اذان ، سرودی مذهبی باعباراتی کوتاه و پرمحتوا است.

اذان ، هشداربه غافلان است.

و در یک جمله می توان گفت

اذان نشانه حیات معنوی است.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.