تبیان، دستیار زندگی
تعزیه خوانی و حرکت نمادین کاروان عاشورائیان صبح امروز با حضور عزاداران حسینی در شهر اردبیل برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری کاروان عاشورائیان در اردبیل

تعزیه خوانی و حرکت نمادین کاروان عاشورائیان صبح امروز با حضور عزاداران حسینی در شهر اردبیل برگزار شد.

 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
 • کاروان عاشورائیان
  کاروان عاشورائیان
منبع : مهر 

عکس: رئوف محسنی - اردبیل