تبیان، دستیار زندگی
تئاتر شهر (تالار اصلى) ۵۸۰ نفر ظرفیت چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو آدرس ۶۴۶۰۵۹2و۶۴۶۰۵۹3 و ۶۴۶۰&#...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سالنهای تئاتر شهر تهران

تئاتر شهر (تالار اصلى)

۵۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۶۰۵۹2و۶۴۶۰۵۹3 و ۶۴۶۰۵۹4

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار چهار سو)

۱۲۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

(تئاتر شهر (تالار خانه خورشید

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار سایه)

۱۰۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار قشقایى)

۱۰۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار كوچك)

۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار نو)

۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (نمایشنامه خوانى - كافه تریاى سالن اصلى)

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است.

تئاتر عروسكی مجموعه شهید چمران

خیابان دكتر شریعتى ، بالاتر از آیت الله صدر

آدرس

۲۲۱۵۳۵۴

تلفن

تالار اندیشه

تقاطع حافظ و سمیه، روبروى دانشگاه امیر كبیر، حوزه هنرى سازمان تبلیغات هنرى اسلامى

آدرس

۵-۸۸۹۲۰۰۱

تلفن

تالار پارس

خیابان انقلاب ، نبش بهار

آدرس

۳۱۱۸۸۱۱

تلفن

تالار جوان

خیابان دكتر شریعتى، بالاتر از آیت الله صدر

آدرس

۳-۲۲۰۳۰۳۱

تلفن

تالار دماوند

میدان امام حسین(ع)، ابتداى خیابان دماوند

آدرس

۹۴۴۸۸۴

تلفن

تالار رودكی

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

آدرس

۶۷۰۵۱۰۱

تلفن

تالار سنگلج

ضلع جنوبی پارك شهر ، خیابان بهشت

آدرس

۵۶۲۵۴۴۴ , ۵۶۳۰۸۷۱

تلفن

تالار فرهنگ

خیابان حافظ

آدرس

۶۷۰۴۴۲۱

تلفن

تالار كسرى

خیابان انقلاب ، نبش بهار

آدرس

۸۸۲۶۹۳۹

تلفن

تالار محراب

خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینى (ره)

آدرس

۶۴۰۶۲۷۳

تلفن

تالار مولوى

خیابان انقلاب ، خیابان ۱۶ آذر

آدرس

-

تلفن

تالار نصر

خیابان انقلاب ، لاله زارنو

آدرس

۹-۳۱۱۳۸۳۸ , ۳۱۱۱۵۱۵

تلفن

تالار هنر

میدان هفت تیر ، ورزشگاه شیرودی ، خیابان شهید مفتح ، خیابان ورزنده

آدرس

۸۳۰۶۶۴۰ , ۸۸۱۳۴۴۰

تلفن

تالار هنر شنبه ها تعطیل است.

تالار وحدت

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

آدرس

۶۷۳۱۴۱۹ , ۷-۶۷۰۵۱۰۱

تلفن

تماشاگه تاریخ

خیابان میرداماد

آدرس

۸۷۸۸۶۸۰

تلفن

تماشاگه مهر

خیابان حافظ

آدرس

۸۸۰۴۰۷۱

تلفن

سالن نمایش كانون پرورش فكرى

خیابان فاطمى، خیابان حجاب

آدرس

۸۹۵۱۵۰۳

تلفن

سینما تئاتر گلریز

خیابان سید جمال الدین اسد آبادى، بین خیابان سى ام و سى و دوم

آدرس

۸۷۱۸۷۱۳

تلفن

فرهنگسراى بهمن

میدان بهمن

آدرس

۵۰۵۱۳۸۷

تلفن

فرهنگسراى گلستان

نارمك ، خیابان گلستان

آدرس

۲۵۴۱۵۸۹

تلفن

فرهنگسراى نیاوران

خیابان پاسداران

آدرس

۲-۲۲۸۷۰۸۱

تلفن

فرهنگسراى هنر

پل سیدخندان ، خیابان ارسباران

آدرس

۸۶۴۸۱۸

تلفن

قصر یخ

خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از توانیر

آدرس

۶-۸۷۷۵۰۱۱

تلفن

مجموعه فرهنگى آزادى

میدان آزادى

آدرس

۵-۶۰۲۳۹۵۱

تلفن

مركز تئاتر كانون

بلوار كشاورز ، پارك لاله

آدرس

۸۹۶۶۱۱۹

تلفن