تبیان، دستیار زندگی
شرح ادعی? صحیف? سجادیه و بیان احکام شرعی توسط ایت¬ا... مجتهدی تهرانی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرح ادعیه صحیفه سجادیه و بیان احکام شرعی
توسط ایت¬ا... مجتهدی تهرانی
شرح دعای 25 صحیفه سجادیه

24:43َ دقیقه

PlayDownload
شرح صحیفه سجادیه20:53َPlayDownload
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه ، فضیلت ماه مبارک رمضان (1)27:19َPlayDownload
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه ، فضیلت ماه مبارک رمضان (2)24:06َPlayDownload
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه ، فضیلت ماه مبارک رمضان (3)27:23َPlayDownload
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه ، وداع با ماه مبارک رمضان30:35َPlayDownload
شرح صحیفه سجادیه درباره شیطان (1)31:19َPlayDownload
شرح صحیفه سجادیه درباره شیطان (2)31:37َPlayDownload
شرح صحیفه سجادیه درباره شیطان (3)27:31َPlayDownload
شرح صحیفه سجادیه درباره شیطان (4)29:44َPlayDownload

::: صفحه اصلی ::: تصاویر ویژه ::: Screensaver :::

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.