تبیان، دستیار زندگی
شش‌ماهه‌ترین مرد سرافرازی كرد پیوسته به راه عشق جانبازی كرد نوشید گلوی تشنه‌ای تیر عطش ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرافرازی

عاشورا

شش‌ماهه‌ترین مرد سرافرازی كرد

پیوسته به راه عشق جانبازی كرد

نوشید گلوی تشنه‌ای تیر عطش

آن لحظه كه بر دوش پدر بازی كرد!

عبدالرحیم سعیدی راد